«життя, присвячене науці» До 150-річчя від дня народження академіка
Скачать 252.84 Kb.
Название«життя, присвячене науці» До 150-річчя від дня народження академіка
Дата публикации14.02.2014
Размер252.84 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Туризм > Документы

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №62
«ЖИТТЯ, ПРИСВЯЧЕНЕ НАУЦІ»
До 150-річчя від дня народження академіка

В. І. Вернадського

24.jpg
«В геологічній історії біосфери перед людиною відкривається велике майбутнє, якщо вона зрозуміє це і не буде вживати свій розум і свою працю на самознищення»

В. І. Вернадський
12 березня 2013 р. виповнилося 150 років від дня народження Володимира Івановича Вернадського (1863 – 1945) – видатного вченого-натураліста, мислителя, мінералога, основоположника геохімії, радіогеології, вчення про біосферу і ноосферу, організатора науки, першого президента Української Академії наук, видатного науковця свого часу. В. І. Вернадський проводив дослідження в галузях кристалографії, мінералогії, геохімії, радіогеології, гідрогеології, ґрунтознавства, історії наукових знань. Особливо серед всіх його робіт виділяється вчення про біосферу та її еволюції в ноосферу: нову, вищу стадію біосфери, пов'язану з виникненням і розвитком у ній людства. Його ідеї стали базисом для вивчення складних взаємодій біосфери та техносфери. В. І. Вернадського, як біогеохіміка, все життя цікавило те, що з розвитком наукової думки зростає вплив людини на довкілля. Це в тій чи іншій формі пронесено через всю його творчість. 84110114.jpg

В. І. Вернадський був організатором і першим президентом Української Академії Наук (1918 – 1921); головою Тимчасового Комітету, утвореного для заснування Національної Бібліотеки Української Держави в м. Києві (1918, нині Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського); організатором і директором Радієвого інституту (1922 – 1939), Біогеохімічної лабораторії (1928, нині Інститут геохімії та аналітичної хімії ім. В. І. Вернадського Російської академії наук).

Спадщина В. І. Вернадського є культурною та науковою цінністю всесвітнього значення, вона донині не втратила актуальності і потребує подальшого ретельного вивчення
^ ЗАХОДИ, ПРИСВЯЧЕНІ 150-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

12 березня 2013 р в КЗШ№62 в рамках тижня присвяченого 150-річчю від дня народження видатного академіка В.І.Вернадського відбулася інтерактивна святкова лінійка, в якій взяли участь окремо учні початкової школи та учні середньої ланки. На святі була проведена інтерактивна квест - гра, в результаті якої учні мали знайти аркуш з іменем В. І. Вернадського. Після чого класні керівники ознайомили учнів з планом заходів присвячених 150-річчю від дня народження видатного академіка В.І.Вернадського.

На протязі дня у шкільній бібліотеці працювала книжково-ілюстративна виставка «В.И. Вернадский: учений, мыслитель, и гуманист». Зацікавленим учням, окрім ретельно відібраних книг і статей, представлені численні фактографічні текстівки, які ілюструють ключові моменти долі і діянь вченого, його життєве кредо, думки, прозріння і культурні уподобання; цитати із щоденника. Допомогу в організації виставки надала бібліотека для дорослих №1 та учні старших класів, які заздалегідь готувалися до проведення тижня Вернадського В.І.img_2897.jpgdsc_7414.jpg

З нагоди ювілейної дати учні нашої школи (7- 9 класи) переглянули научно - документальні фільми :

 • «Постигая разум. Крымская одиссея В. И. Вернадского»

 • «Эпоха академика Вернадского»

 • «Воспоминания о Вернадском. Раиса Львовна Берг.»

 • «Вернадский. Движение к природе».

До фільмів включені хроніки, старовинні фотокартки, архівні документи. Несподіваною знахідкою для фільму «Постигая разум. Крымская одиссея В. И. Вернадского» став актор Сергій Вітушкин , який зіграв роль Вернадського. Його зовнішність, як вияснилось дуже схожа з зовнішністю Вернадського, що допомогло створити образ і передати внутрішній стан вченого.

В 11 класі був запланований і проведений урок з біології «В.И. Вернадский - создатель учения о биосфере . Метою цього уроку є формування знання учнів про основні положення вчення про біосферу Вернадського В.І., а також продовжити розвиток умінь працювати з текстом і ілюстраціями підручника, з дошкою, таблицями і колекціями. Продовжити розвиток умінь складати схематичні малюнки і пояснювати їх сенс.

^ «В.И. ВЕРНАДСКИЙ - СОЗДАТЕЛЬ УЧЕНИЯ

О БІОСФЕРЕ».

Дуженкова О.В.,

вчитель методист вищої категорії
Оформление кабинета к уроку: выставка книг, журнальных и газетных статей о биосфере и жизнедеятельности В.И.Вернадского.

Средства обучения: Таблицы “Круговорот углерода”, “Круговорот азота”, “Круговорот кислорода”. Портрет В.И.Вернадского. Коллекция “Горные породы”.

Тип урока: урокизучения нового материала

Методы обучения: Словесные – беседа, описание, объяснение, рассказ. Наглядные – демонстрация изобразительных средств наглядности (таблиц, коллекции). Практические – работа с текстом и иллюстрациями учебника.

Ход урока

Организация класса

Актуализация опорных знаний

Фронтальная беседа по вопросам:

Что такое биогеоценоз? Приведите примеры биогеоценозов.

Дайте характеристику экосистеме.

Какие изменения могут происходить с экосистемами?

Что понимается под “устойчивостью экосистемы”?

Может ли быть экосистема неустойчивой?

Как осуществляется саморегуляция в экосистеме?

Докажите, что смешанный лес является экосистемой.

Каковы признаки живых систем?

Является ли экосистема живой системой?

Постановка познавательной задачи

Биосфера - тонкий слой нашей планеты, населенный организмами, взаимодействующими с воздухом (атмосферой), водой (гидросферой) и земной корой (литосферой). Все живые существа зависят от сохранности ее целостности и устойчивости.

Докажите, что биосфера является глобальной экосистемой.

Изучение содержания нового материала.

Сообщение ученика о научной деятельности В.И.Вернадского (сопровождается демонстрацией портрета, книг и статей о В.И.Вернадском) vernadskiy_5.jpg

Просмотр фрагмента видеофильма “Биосфера”

Задания.

1. Определите границы биосферы. Сделайте необходимые записи в тетради.

2.Выявите основные признаки и свойства биосферы.

Закрепление изученного материала

Обсуждение содержания видеофрагмента

Фронтальная беседа по вопросам:

Какие оболочки Земли входят в состав биосферы, какие – не входят?мищенко настя.jpg

Каковы верхние и нижние пределы жизни во всех оболочках Земли?

Каково значение озонового экрана в атмосфере?

Охарактеризуйте распределение живых организмов в наземно-воздушной, водной и почвенной среде.

Какие горные породы называются органогенными? (используется коллекция “Горные породы”)

Почему В.И.Вернадский отнес к особым обитателям - биокосные тела природы?

Почему изменяется плотность жизни в различных частях биосферы?

Что такое биомасса? Каковы свойства биомассы?

Изучение нового материала

Объяснения учителя по таблице. Рассмотрим круговорот углерода .

^ Закрепление изученного материала

Задание: Зарисуйте схему “Круговорот углерода” в рабочей тетради, используя материалы учебника, информацию учителя и настенной таблицы.

Работа в группах: Используя составленную схему, опишите круговорот углерода в природе.

Каким образом живые организмы влияют на глобальный круговорот углерода?

Может ли одно и тоже вещество многократно использоваться для построения живой материи?

Изучение нового материала

Задание Составьте схему “Круговорот азота” в рабочей тетради. перед просмотром фрагмента видеофильма “Круговорот азота”.

Закрепление изученного

Задание: Дополните схему “Круговорот азота” используя материалы учебника задание на 3 минуты.

Вопросы для фронтальной беседы:

Какие этапы круговорота азота могут осуществляться без участия организмов, а какие – нет?

Какова роль свободноживущих и симбиотических азотфиксирующих бактерий в круговороте азота?

Вследствие чего возникли нитратные загрязнения окружающей среды?

В чем заключается процесс денитрификации?

Чем отличается круговорот азота от круговорота углерода?

Каково влияние человеческой деятельности на круговороты азота, углерода?

Домашнее задание: объяснение домашнего задания Объясните утверждение Г.А.Заварзина “…Нельзя говорить о существовании отдельных видов, а можно обсуждать только целые экосистемы”.

Составьте карту-схему “Путешествие капельки воды в биосфере”.

Протягом тижня учні школи показували для інших школярів підготовлений виступ агітбригади «Сохраним природу Земли». В підготовці агітбригади приймали участь учні з різних вікових категорій, що дало можливість більш широко розвинути кругозір молодших школярів.
^ «СОХРАНИМ ПРИРОДУ ЗЕМЛИ»

Веклич В.В., ВахромееваВ.А.,

Шевченко Т.С., Калугина О.И.

Лапина О.І., Власюк И.Б.

Предварительно среди учащихся 5-х классов проводиться конкурс плакатов на тему «Охрана природы».

^ Действующие лица: учащиеся 7-го класса, диктор и ведущие передачи «Очевидное и вероятное» Всезнайкин и Почемучкин – учащиеся 8-го класса, в качестве ведущих старшеклассники.

Оборудование: экран, мультимедийный проектор; презентация об охране природы, сопровождающая передачу «Очевидное и вероятное».

^ I ведущий: «Вас приветствует экологическая агитбригада. Сегодня в программе нашей агитбригады самая злободневная тема – охрана природы. Как Вы считаете, ребята, чего хочется в жизни человеку? (задается вопрос участникам агитбригады)

^ Витя: «Хочется, чтобы у меня была отдельная комната».

Оля: «А мне хочется, чтобы каждый день на экране телевизора шли интересные фильмы».

Коля: «А я бы не отказался от компьютера».

Маша: «А я хочу, чтобы у меня всегда было что-нибудь вкусненькое».

^ II Ведущий: «Это, конечно, неплохо, но представьте себе, что если у вас не будет свежего воздуха, чистой воды? Как мы будем жить? И от нас с Вами зависит, какой будет планета в недалёком будущем. Знаете ли Вы, что такое экология?»

Все: «Знаем, знаем! Это охрана природы».

^ I Ведущий: «Это так, правильнее экология – это наука об охране природы, а в переводе с греческого экология означает «дом», непосредственное окружение человека. И весь этот наш дом нуждается в защите. Проблемы экологии стали самыми грозными после ядерной войны».

^ II ВЕДУЩИЙ: «Это не просто слова. За этими словами – горькая истина. Мы привыкли считать, что природа всесильна, забывая при этом, что она ранима и хрупка. Вот о чём говорят факты» (на сцену выходят ребята, у них в руках таблички с надписью «факт 1-5», а на экране проектора появляются соответствующие картинки).

ФАКТ 1: «Человечество берёт, а точнее отбирает у природы ежегодно десятки миллиардов тонн вещества и материалов на свои нужды, а что в замен?»

ФАКТ 2: «Растительный покров планеты уже не в состоянии переработать углекислый газ, выделяемый при сжигании топлива».

ФАКТ 3: «Леса на земле исчезают с огромной скоростью: зелёное одеяние Земли ежегодно сокращается на 1%».

ФАКТ 4: «Ежегодно планета безвозвратно теряет десятки видов животных и растений. Красная Книга «разбухает» от всё новых и новых заданий, вносимых в неё под звуки траурных маршей экологической катастрофы».

ФАКТ 5: «Загрязняются и становятся безжизненными водоёмы, теряют плодородие почвы, обедняются флора и фауна, воздух городов и рабочих посёлков порой далёк от санитарных норм».

^ I ВЕДУЩИЙ: «Вот почему говорить сегодня об экологии, это значит говорить о спасении жизни».

(На сцену выходит девочка или мальчик с глобусом в руках и читает стихотворение «Стон Земли».)

Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты

Не год, не два, а миллиарды лет,

Я так устала. Плоть моя покрыта

Рубцами ран – живого места нет.

Терзает сталь моё земное тело

И яды травят воды чистых рек

Всё то, что я имела и имею

Своим добром считает человек.

Не потому ли, загораясь мщеньем

Я против сил безумных восстаю

И, сотрясая твердь землетрясением,

На все обиды своё ответ даю.

И не случайно грозные вулканы

Выплёскивают с лавой боль Земли.

Очнитесь, люди!

Призовите страны, чтобы меня от гибели спасти.

(На сцену выносят большой макет телевизора и выходят участники телепередачи «Очевидное и вероятное»)

^ С ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА:

ДИКТОР: «Внимание в нашем эфире передача «Очевидное и вероятное», её проведут наши бессменные ведущие Всезнайкин и Почемучкин

ВСЕЗНАЙКИН: «В нашей передаче есть такая рубрика: «Знаете ли вы, что?»

ПОЧЕМУЧКИН: «Знаете ли вы, что дождевые черви очень полезны, они разрыхляют почву, помогая попасть в неё воздуху и влаге. Они пропускают через себя за лето до 30 тонн земли».

ВСЕЗНАКИН: «Знаете ли вы, что пресная вода – большой дефицит, она составляет менее 3% всей водной оболочки Земли – гидросферы».

ПОЧЕМУЧКИН: «Знаете ли вы, что если всё сырьё, которое добывается за год из недр планеты погрузить в железнодорожные вагоны, состав растянется на 670 тысяч километров, опоясав земной шар по экватору более 16 раз».

ВСЕЗНАЙКИН: «Знаете ли вы, что один легковой автомобиль за 1000 киллометров пробега расходует столько кислорода, сколько человеку необходимо для дыхания за 1 год, выбрасывает в сутки один автомобиль в атмосферу до 20 килограммов вредных выхлопных газов».

ПОЧЕМУЧКИН: «Знаете ли вы, что 5 часть Мировых запасов леса находятся в России. Брошенная в лесу бумага лежит до полного разложения более 2-х лет, консервная банка – более 90 лет, полиэтиленовый пакет – более 200 лет, стекло – более 1000 лет. Кострище в лесу не зарастает в течение 5-7 лет».

ВСЕЗНАЙКИН: «Знаете ли вы, что одна большая берёза, повреждённая топором может потерять за весну до 200 литров сока».

^ ДИКТОР: «А теперь музыкальная пауза».

(Инсценированная песня «Во поле берёза стояла» с танцевальными элементами)

ВСЕЗНАЙКИН: «Знаете ли вы, что у нас в стране 18 тысяч видов травянистых растений. Редкие исчезающие виды занесены в Красную Книгу. Большой вред природе наносит поджёг сухой травы весной, в огне сгорают семена растений, гибнут корни, погибают личинки, куколки и яйца многих полезных насекомых».

ПОЧЕМУЧКИН: «Знаете ли вы, что в современной отечественной медицине используются 230 видов лекарственных растений. При сборе лекарственных трав надо срезать только нужную её часть, а не выдёргивать целиком. И обязательно оставлять растение для размножения».img_4204.jpg

ВСЕЗНАЙКИН: «Знаете ли вы, что за три столетия на Земле полностью истреблено 280 видов птиц и млекопитающих, а 450 видам грозит уничтожение».

ПОЧЕМУЧКИН: «Знаете ли вы, что за последние 350 лет на Земле исчезло около 150 видов птиц. А птицы очень нужны. Одна синица поедает за день столько насекомых и червей, сколько весит сама. Химикаты очень вредно действуют на организм птиц».

ВСЕЗНАЙКИН: «Знаете ли вы, что природе очень нужны насекомые. Одна пчела опыляет от 4 до 16 тысяч цветов за сезон. Муравьи уничтожают около 100 тысяч насекомых. Гектар леса, охраняемый 4-5 муравейниками, абсолютно чист от вредителей. Жуки – лесные санитары. Они уничтожают старые больные деревья и другие лесные отходы».

^ ДИКТОР: «Музыкальная пауза»

ПОЧЕМУЧКИН: «Знаете ли вы, что земные насаждения уменьшают содержание пыли в воздухе в 2,5 раза, вредных газов и дыма в 2 раза, значительно снижают шум, защищают от ветра, убивают микробы».

ВСЕЗНАЙКИН: «Знаете ли вы, что лучшие пылесосы – это тополя. А берёза защищает от шума. Кедр, сосна, лиственница, берёза, черёмуха – лучшие борцы с микробами. Раны на коре дерева – двери для проникновения целых армий болезней дерева: грибков, вирусов, бактерий».

ДИКТОР: «У нас в гостях прямо из леса белоствольная красавица» (на сцене появляется девочка в костюме берёзы, она читает стихотворение).
Я берёза белая, я в лесу росла,

Горем поделиться к вам сюда пришла.

Про мою обиду, про мою беду

С самого начала речь я поведу.
Я шумела весело летом и весной,

Птицы голосистые пели надо мной.

Приходили люди в летний жаркий день,

Под моими ветками находили тень.
Но житью хорошему вдруг настал конец,

В лес пришёл однажды мальчишка-сорванец.

Он изрезал ножичком всю мою кору,

Было очень больно мне, думала умру.
Он не успокоился, он поджег меня,

Корчились листочки, сохли от огня.

Вы ему напомните, сорванцу тому,

Про берёзку белую в пламени, в дыму.
Ведь берёзка каждая тоже хочет жить,

С ветерком шептаться, с ручейком дружить.

Ведь берёзку каждую следует беречь,

Но зачем берёзку резать или жечь.

ДИКТОР: «На этом наша передача заканчивается .Очень бы хотелось, чтобы эти цифры и факты не прошли мимо вашей души. Если мы хотим сохранить человечество, мы обязаны хранить основу нашего существования – природу Земли»

(Звучит музыка. На сцену выходят Витя, Оля, Маша, Коля и Миша; они спорят, что-то доказывают друг другу. К ним подходит ведущий).

^ I ВЕДУЩИЙ: «О чем спор? Что вы за проблемы решаете»?

ОЛЯ: «Да вот, посмотрели мы передачу «Очевидное и вероятное» и вот спорим. Вот Витя говорит…

ВИТЯ: «Постой, я сам. Много тут про охрану природы говорили, а что можем сделать мы? Пусть об этом взрослые дяди и тёти думают. А нам это не под силу».

КОЛЯ: «Не под силу говоришь? Неправда, мы многое чего сделать можем».

ВИТЯ: «Ну что, например? Что (Ребята советуются, спорят)

^ КОЛЯ: «Вот, например, самим соблюдать правила поведения в природе. А это значит:

ОЛЯ: «Не засорят места, где ты отдыхаешь».

МАША: «Не рвать целыми охапками цветы».

^ КОЛЯ: «Идя в лес за грибами, взять с собой нож, чтобы срезать гриб, а не вырывать его с корнем».

МИША: «Не ломать черёмуху».

ОЛЯ: «Не разводить где попало кострище в лесу».

^ МАША: «Если ты взял сок у берёзы, замажь эту ранку землёй. А лучше всего не бери».

ОЛЯ: «А ещё мы можем создать общество защиты домашних животных».

МАША: «А разве нельзя выставить экологический пост во время цветения черёмухи и сирени»?

КОЛЯ: «Вот видишь, всё это нам под силу».

^ II ВЕДУЩИЙ (читает стихотворение).
Я люблю тебя, большое время,

Но прошу – прислушайся ко мне:

Не убей последнего тюленя,

Пусть гуляет в тёмной глубине,
Не губи последнего болота,

Загнанного волка пощади,

Чтобы на земле осталось что-то

От чего щемит в моей груди.
(Во время чтения стихотворения на сцену выходят ребята с плакатами –победителями конкурса)

I ВЕДУЩИЙ: Агитбригада прощается с вами, до новых встреч

Для молодших школярів під час святкування тижня присвяченого 150 річчю з дня народження Вернадського В.І. організовані виставки фотографій та поробок з природних матеріалів «Ми друзі природи» img_4119.jpgimg_4118.jpg

В третіх та четвертих класах проведена еколого – біологічна гра «Весёлий муравейник»
^


ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА "ВЕСЕЛЫЙ МУРАВЕЙНИК"


Романенко А.В., Мазуренко В.А.

Цель: Пропаганда экологической культуры.

Задачи:

 • Расширить и углубить знания детей о животном и растительном мире нашей планеты.

 • Воспитать бережное, гуманное отношение к природе родного края.

 • Содействовать сплочению детского коллектива.

Оборудование: мячи; игровые карточки; фишки; кубики и стаканчики из-под йогурта, магнитофон с фонограммами “Звуки леса”, “Веселая дискотека” Г.Гладкова.

Аудитория: Учащиеся 3-4 классов

Жюри: Старшеклассники

Игра проходит в два этапа.

Первый этап – заочный, на котором дети получают краткую информацию по теме игры и домашнее задание:

- придумать и найти в книгах загадки о явлениях природы, растениях и животных для загадывания их команде соперников в конкурсе “Аукцион загадок”;

- Сочинить, проиллюстрировать и продемонстрировать аудитории историю, начатую с предложенной ситуации: “Представьте себе Муравьишку, который шел по лесной тропинке и увидел Гусеницу, только он приблизился к ней, как заметил, что его окружают муравьи из другого племени…

Во втором этапе соревнуются две команды – “Рыжие муравьи” и “Черные муравьи”.

Порядок конкурсных заданий:

 1. Вступительное слово. Представление жюри. Пояснение условий проведения игры.

 2. Аукцион загадок, подготовленных детьми на первом этапе.

 3. Познавательная информация.

 4. Эстафеты “Мурвьиные бега”:

- “Найди дорогу к дому”;

- “Строительство муравейника”;

-“Передача груза”;

- “Дружные муравьи”;

- “Гусеница”;

 1. Кроссворд “Природа – наш общий дом”.

 2. Творческое домашнее задание “История Муравьишки”.

 3. Составить слова из слова “Муравейник”.

Ведущий: Ребята, сегодня у нас состоится эколого-биологическая игра “Веселый муравейник”. Скажите, пожалуйста, что такое - экология? (Ответы детей). Правильно, ребята, экология – наука об окружающей среде, о том мире, в котором мы с вами живем, о воздухе, которым дышим, о воде, которую пьем, о земле, на которой мы обитаем. Много лет человек неразумно пользовался богатствами нашей планеты, забывая о том, что все мы – дети природы. Теперь мы понимаем свои ошибки и стараемся исправить их. Мы с малых лет учимся познавать природу, любить ее и оберегать, быть созидателями, а не губителями живого мира. Человек и природа – единое целое.

Ведущий 2: Мы начинаем первый конкурс нашей игровой программы “Аукцион загадок”. И я хочу представить жюри, которое будет оценивать все конкурсы. (Представление жюри).
Вам было дано домашнее задание – найти и придумать загадки о явлениях природы, растениях и животных. Сейчас команды будут по-очереди задавать их друг другу и отгадывать.img_4165.jpg

Ведущий 1: Команда может совещаться, но ответ принимается только от одного игрока, и только по поднятой руке. За каждый правильный ответ команда получает игровую карточку.

Ведущий 2: Команда, которая последней задаст загадку соперникам - получает дополнительную карточку. Победителем в игре станет та команда, которая больше наберет карточек.
Ведущий 1: Итак, начинаем “Аукцион загадок”!img_4166.jpg

Загадки

 1. На лугу живет скрипач

Носит фрак и ходит вскачь (кузнечик)

 1. Голубой аэропланчик

Сел на желтый одуванчик (стрекоза)

 1. Кто за печкою живет,

Спать мне ночью не дает (сверчок)

 1. Вьется веревка, на конце головка. (Змея)

 2. Не снег, не лед, а серебром деревья уберет. (Иней)

 3. Пушистая вата плывет куда - то, чем вата ниже, тем дождик ближе. (Туча)

 4. Сестра к брату в гости идет, а он от нее прячется. (Солнце, луна)

 5. Без ног бегут, без крыльев летят, без паруса плывут. (Облака)

 6. Зимой лежал, а весной в реку побежал. (Ручеек)

 7. Летом бежит, зимой спит, весна настала - опять побежала.(Река)

 8. Летит огненная стрела, никто ее не поймает: ни царь, ни царица, ни красная девица. (Молния)

 9. В синей чаще алый мяч, он и светел, и горяч. (Солнце)

 10. Летит ковер большой-большой, а не ступить на него ногой.(Небо)

 11. Без рук, без ног, а ворота открывает. (Ветер)

 12. Над домом у дорожки висит пол- лепешки.(Месяц)

 13. Белое покрывало всю землю покрыло. (Снег)

Ведущий 1: Молодцы, ребята.
А теперь ещё одна загадка:
Мы лесные жители,
Мудрые строители.
Из хвоинок всей артелью
Строим дом себе под елью. (Муравьи)

Замечательно! Как вы уже догадались, наша сегодняшняя игра посвящена муравьями.

Муравьи - Это насекомые, самая многочисленная группа животных.

Слово “насекомое” происходит от слова “насечка”, “насекать”.

Если внимательно рассмотреть брюшко этих животных, то можно увидеть на нём поперечные полоски, словно брюшко насечено. У всех насекомых есть брюшко, грудь, голова. Наконец, насекомых не зря называют “шестиногими”. У всех насекомых по 6 ног. Насекомые никогда не бывают детишками. Они появляются на свет сразу взрослыми. Насекомые откладывают яички, а из яичек появляются личинки. Яиц насекомые откладывают очень много, уцелеет из них только часть. Муравьи - животное хорошо организованные, трудолюбивые.

Ведущий 2: Рассказ об интересних фактах из жизни муравьёв

Сейчас, ребята, мы предлагаем вам почувствовать себя муравьями. Давайте устроим муравьиные бега.

^ ЭСТАФЕТЫ “Муравьиные бега”

1. Эстафета для капитанов команд. “Найди дорогу к дому в темном лесу” Капитанам завязывают глаза, они должны преодолеть расстояние, осложненное фишками, на голос команд.

2. Эстафета “Строительство муравейника” Командам предлагается построить из кубиков и стаканчиков из - под йогурта “муравейник”, при чем каждый из игроков укладывает по одному предмету, стараясь, чтоб “муравейник” не развалился.

3. Эстафета “Передача груза”numo1_1.jpg

Конкурс на правильность и быстроту действий. Передать мяч над головой и между коленями.

4. Эстафета “Дружные муравьи”

Перебегает с мячом сначала капитан, затем прибавляются по одному игроку, которые преодолевают предложенное расстояние. Эстафета продолжается пока не перебежит вся команда.

5. Эстафета “Гусеница”

Команда “паровозиком” перебегает расстояние, преодолевая препятствие и стараясь сделать это аккуратно, т.е. не задеть фишки.

Объявляется промежуточный итог. Командам предлагается занять свои места.

Новое задание - кто быстрее отгадает кроссворд “Природа - наш общий дом”,

^ Кроссворд “Природа – наш общий дом”


КТО НЕ ВМЕСТЕ С НАМИ ЖИВЕТ В НЕМ? Угадывайте:


1. На одной ноге стоит,
В воду пристально глядит,
Тычет клювом наугад –
Ищет в речке лягушат.(цапля)img1

2. Под водой живет народ,
Ходит задом наперед (рак)

3. Хитрая плутовка
Кур ловит ловко (лиса)

4. Спит в норе, а не в берлоге,
У норы большущий сук,
А в норе лежит…. (барсук)

5. Кто зимой холодной,
Бродит в лесу злой и голодный (волк)

6. Хозяин лесной
Просыпается весной,
А зимой под вьюжный вой,
Спит в избушке снеговой (медведь)

7. Заплелись густые травы,
Закудрявились луга,
Да и сам я весь кудрявый,
Даже завитком рога. (баран)


Ведущий: Настало время показать творческое домашнее задание. Вам была предложена ситуация: Бежит муравей по тропинке, видит гусеницу. Подходит к ней. И вдруг замечает муравей из другого племени…

Ведущий 1: Сейчас хотелось бы услышать продолжение этой истории и увидеть ваши рисунки. Что же случилось с Муравьишкой?img_4200.jpg

(Дети показывают творческое домашнее задание) Ученики 3-А класса показали инсценировку стихотворения с поделками из природного материала.

Ученики 4 класса представили сказку Гусеница и муравей.

Ведущий 2: Пока жюри подводит итоги этого конкурса, я предлагаю вам составить как можно больше слов из слова “МУРАВЕЙНИК” за 3 минуты. Время пошло!

(Проводится конкурс).

Ведущий 1: Давайте проверим – какие слова у вас получились, каждое правильно составленное слово, принесет команде игровую карточку.

(Подводятся итоги конкурса).

Ведущий 2: А сейчас жюри объявит оценки за творческий конкурс

“ История Муравьишки” и подведет итоги всей нашей игры.

(Жюри подводит итоги, вручает игровые карточки, которые подсчитываются в командах, победители награждаются грамотами и призами).

Ведущий 1: Наша эколого-биологическая игра “Веселый муравейник” подошла к концу.

Ведущий 2: Сегодня вы много нового узнали о таких интересных насекомых, как муравьи, даже сами побывали в их роли.

Ведущий 1: Надеюсь, теперь, когда вы встретите в лесу муравейник, вы понаблюдаете за нашими добрыми друзьями – муравьями, которые приносят пользу человеку и живут дружной интересной семьей, которую мы с вами, ребята, будем оберегать.

Ведущий 2: И будем оберегать и всю природу, весь окружающий нас мир, наш общий дом.

Учні нашої школи приймали участь в Вернадовських читаннях в читальному залі міської бібліотеки №1. Під час заходу діти більш глибоко познайомилися з біографією видатного вченого та його роботами. Зважили його неоцінений вклад в розвиток науки. Прослухали цитати, які висловлював академік і при допомозі бібліотекарів зрозуміли їх значення.vernadskiy_2.jpg

Для старших школярів був проведений круглий стіл, де учні могли поділитися своїми знаннями під час виступів. Учасники висвітили заздалегідь підготовлені теми: 2325236.jpg

 • «Родина Вернадських» учниця 10 класу Шеремет Таня;

 • «В.І. Вернадський — організатор науки в Укpaїні», учень 9-А класу Коваленко Богдан;

 • «Роль Вернадського в розвитку наук про Землю» учениця 10 класу Лєжепьокова Настя;

 • «Засновник вчення про ноосферу», учень 11 класу Мурашко Антон;

 • «Вернадський – про початок і вічність життя на Землі» учні 11 класу Тіщенко Маша, Гладун Інна, Шевченко Мирослава;2325236.jpg

 • «Вшанування пам’яті Вернадського» учні 11 класу.

Після кожного виступу проходило обговорення учнями та доповнення даної теми.

Завершився тиждень загально - шкільною виховною годиною «Вернадский в жизне нашей школи», де були підведені підсумки проведених заходів. img_2648.jpgdscn2988.jpg

img_2532.jpgimg_3761.jpg


imag0694.jpg


12042013481.jpg


Для вчителів школи проведено міні – конференцію «Невідоме - про відомих». З доповідями і презентаціями про життя та діяльність першого Президента Академії Наук України виступали вчителі шкільного методичного об’єднання Коваленко О.І., Дуженкова О.В., Власюк І.Б., Лапіна О.М. У розповідях про видатного вченого вчителі відобразили всі сторони його життя та наукової діяльності. Інші учасники засідання зробили аналіз основних напрямків роботи вченого.dsc08211.jpgimg_4143.jpg
Протягом тижня постійно накопичувався матеріал та створено портфоліо «По маршрутам В. И. Вернадского»

^ ЗАХОДИ, ПРИСВЯЧЕНІ 150 РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВЕРНАДСЬКОГО В.І.

 1. Інтерактивна святкова лінійка присвячена 150 річчю з дня народження Вернадського

 2. Відкриття книжково-ілюстративної виставки «В.И. Вернадский: учений, мыслитель, и гуманист».

 3. Тематична виховна година «Вернадский в жизне нашей школи»

 4. Виступ агітбригади «Сохраним природу Земли»

 5. Эколого-биологическая игра "Веселый муравейник"

 6. Перегляд фільму «Постигая разум. Крымская одиссея В. И. Вернадского»

 7. Урок біології в 11 классе «В.И. Вернадский - создатель учения о ноосфере».

 8. Вернадовські читання в читальному залі міської бібліотеки №1.

 9. Круглий стіл серед учнів старшої школи

 • «Родина Вернадських» учні 10 класу;

 • «В.І. Вернадський — організатор науки в Укpaїні», учні 9-А класу;

 • «Роль Вернадського в розвитку наук про Землю» учні10 класу;

 • «Засновник вчення про ноосферу», учні 8-А класу;

 • «Вернадський – про початок і вічність життя на Землі» учні 11 класу;

 • «Вшанування пам’яті Вернадського» учні 11 класу.

 1. Створення портфоліо робіт кримських художників «По маршрутам В. И. Вернадского»
Похожие:

«життя, присвячене науці» До 150-річчя від дня народження академіка iconЗакон україни
Міліція в Україні державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права І свободи громадян, власність,...
«життя, присвячене науці» До 150-річчя від дня народження академіка iconПресс-конференция в преддверии старта автопробега ветеранов-подводников,...
Торжественное открытие экологического фестиваля "Стале життя". Информация прилагается
«життя, присвячене науці» До 150-річчя від дня народження академіка iconНаказ
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99 №309, та Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового...
«життя, присвячене науці» До 150-річчя від дня народження академіка iconКонкурса: Система добровольной сертификации информационных технологий «ссит»
Всероссийский конкурс детских рисунков «Читая Чехова …» посвящается 150-летию со дня рождения А. П. Чехова
«життя, присвячене науці» До 150-річчя від дня народження академіка iconНаказ
Кабінету Міністрів України від 27. 12. 2008 №1149, та пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання...
«життя, присвячене науці» До 150-річчя від дня народження академіка iconВернадский Владимир Иванович
И, по материалам их исследований, проводится данный урок. Видеозапись о Вернадском Владимире Ивановиче мы продемонстрируем в других...
«життя, присвячене науці» До 150-річчя від дня народження академіка iconДата народження /Ημερομηνία γέννησης
Особисті дані члену сім’Ї, який є громадянином єс, єеп або швейцарської конфедерації
«життя, присвячене науці» До 150-річчя від дня народження академіка icon2008, 72 часа кумц научно-практическая конференция «Домра 21 век»; мастер-классы. 2012, 16 часов
Всероссийский семинар-практикум руководителей оркестров и ансамблей народных инструментов, посвященный 150-летию со дня рождения...
«життя, присвячене науці» До 150-річчя від дня народження академіка iconНе досить оволодіти премудрістю, потрібно також уміти користуватися нею
Знаходження однієї з величин, якщо відома друга, ми зводили до операції диференціювання. Так, лінійна густина тонкого стержня є похідна...
«життя, присвячене науці» До 150-річчя від дня народження академіка iconНаукових праць академіка нан україни Семиноженко В. П
В кн.: Тез докл. VII всес совещ по квант акуст тверд тела, Харьков, 1972: с. 31
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница