Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Скачать 148.31 Kb.
НазваниеРеєстраційна заява платника податку на додану вартість
Дата публикации22.07.2013
Размер148.31 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Спорт > Документы


Додаток 1

до Положення про реєстрацію платників податку

на додану вартість

Номер реєстрації

в органі ДПС
Дата взяття на

облік в органі ДПС


/


/

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку

на додану вартість


^ Форма № 1-ПДВ


Юридична особа 
РЕЄСТРАЦІЯ
Фізична особа


Представництво нерезидента
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ у зв'язку із ______________________
Інвестор (оператор) угоди про розподіл продукції
(указати)
Учасник договору про спільну діяльність
^ ЗМІНА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
Управитель майнаНеобхідне позначити знаком “” або “”

^ 1
Найменування податкового органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація

платника

^ 2
Індивідуальний податковий номер / податковий номер /номер та серія паспорта* (необхідне підкреслити)

 
3


Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника^ 4
Місцезнаходження (місце проживання) платника

П

оштовий індекс Країна

О

бласть

Район

Місто

Вулиця

Б

удинок / Корпус Офіс / квартира

К


онтактний телефон Факс
П
5
ричини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу**


^ Пункти, статті Кодексу

Норма Кодексу


6 Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або дата переходу на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 або 7 відсотків / дата відмови від спрощеної системи оподаткування

“___”_______________ 20___ року.

(вказати дату або зазначити “протягом 5 робочих днів”)

^ Реєстрація платником податку на додану вартість здійснюється вперше _________________

(так/ні)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється згідно з додатком до реєстраційної заяви.

Аркуш 1
Продовження додатка 1

З
7

агальна сума від здійснення операцій з постачання товарів (послуг)
, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно становить __________________ гривень.

^ Дата досягнення загальної суми оподатковуваних операцій, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, “___”_______________ 20___ року.

Дата початку здійснення операцій, визначених у підпунктах 3–7 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу, “___”_______________ 20___ року.
^ 8
Кількість працівників

^ 9
Дата закінчення строку, на який створено особу, укладено договір про спільну діяльність, договір управління майном чи угоду про розподіл продукції, “___”___________ 20___ року.

10
^ Спосіб отримання свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартістьбезпосередньо у податковому органі

п


оштою

(необхідне позначити знаком “” або “”)^ 11
Відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють)
КЕРІВНИК: прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки

платника податків / номер та серія паспорта*

Телефони:

службові факс додаткові факс

^ ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР АБО ОСОБА, НА ЯКУ ПОКЛАДЕНО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:

п


різвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки

платника податків / номер та серія паспорта*Телефони:

службові факс додаткові факс^ ОСОБА, ЯКА ПОДАЄ ЗАЯВУ (ПРЕДСТАВНИК ПЛАТНИКА):

прізвище, ім'я, по батькові та податковий номер / номер та серія паспорта*

Телефони:


12 До заяви додаються:

1.
2.3.4.Інформація, наведена в реєстраційній заяві та додатках до неї, є достовірною.
________________________________ ______________________ “___”_______________ 20___ року.

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) (дата)

М.П.
Аркуш 2, сторінка 1

Продовження додатка 1
1^ 3 ДАНІ ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ТА РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

(заповнюються службовими особами податкового органу)
^ Результати обробки реєстраційної заявиПрийнято рішення про реєстрацію
Відмовлено в реєстрації
Запропоновано подати нову заявуПричини неприйняття рішення про реєстраціюПрізвище, ім'я та по батькові посадової особи податкового органу, відповідальної за прийняття рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації) платника податку на додану вартість
Підпис Дата

^ Дані про реєстрацію

Номер Свідоцтва Індивідуальний податковий номер


Дата початку дії Свідоцтва Дата реєстрації платником ПДВ

“___”_______________ 20___ року “___”_______________ _____ року


Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи податкового органу, відповідальної за внесення даних до електронної бази


Підпис Дата

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

Аркуш 2, сторінка 2

Продовження додатка 1

Додаток до реєстраційної заяви платника податку на додану вартість

^ Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії,

за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу

^ Пункти, статті Кодексу

Норма Кодексу

Пункт 181.1 статті 181 розділу V Кодексу

Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), крім особи, яка є платником єдиного податку

Підпункт 6 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу

Особа проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством

Абзац перший пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу

Особа проводить оподатковувані операції і відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими від встановленої зазначеною статтею суми

Пункт 209.11 статті 209 розділу V Кодексу

Сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб'єкт спеціального режиму оподаткування та реєструється як платник податку на загальних підставах у випадку, коли питома вага поставок несільськогосподарських товарів (послуг) перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг)

Підпункт “а” пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу, крім випадку, визначеного пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу

Сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб'єкт спеціального режиму оподаткування та реєструється як платник податку на загальних підставах у випадку, коли питома вага поставок несільськогосподарських товарів (послуг) не перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг)

Абзац перший пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу

Особа переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом, із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку*

Підпункт 1 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку першої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотки та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт 1 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку першої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку у розмірі 7 відсотків та відповідає вимогам платника єдиного податку п’ятої групи*

Підпункт 2 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку другої групи, який у податковому (звітному) періоді перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотки та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт 2 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку другої групи, який у податковому (звітному) періоді перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку у розмірі 7 відсотків та відповідає вимогам платника єдиного податку п’ятої групи*


Аркуш 1, сторінка 1
Продовження додатка 1

Продовження додатка до реєстраційної заяви платника податку на додану вартість

^ Пункти, статті Кодексу

Норма Кодексу

Підпункт 3 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку третьої групи, який у податковому (звітному) періоді перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку у розмірі 7 відсотків та відповідає вимогам платника єдиного податку п’ятої групи*

Підпункт 3 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку четвертої групи, який у податковому (звітному) періоді перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку у розмірі 7 відсотків та відповідає вимогам платника єдиного податку шостої групи*

Підпункт “в” підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Особа, яка не є платником єдиного податку, переходить на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотки та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої або четвертої групи*

Підпункт “в” підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Особа, яка не є платником єдиного податку, переходить на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 7 відсотків та відповідає вимогам платника єдиного податку п’ятої або шостої групи*

Підпункт “б” підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу та абзац другий пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу

Платник єдиного податку третьої або четвертої групи, який застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу восьмому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу), добровільно змінює ставку єдиного податку та з початку наступного календарного кварталу буде застосовувати ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотки

Підпункт “б” підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу та абзац другий пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу

Платник єдиного податку п’ятої або шостої групи, який застосовує ставку єдиного податку в розмірі 10 відсотків (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу восьмому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу), добровільно змінює ставку єдиного податку та з початку наступного календарного кварталу буде застосовувати ставку єдиного податку у розмірі 7 відсотків

Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку першої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотки та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку першої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку у розмірі 7 відсотків та відповідає вимогам платника єдиного податку п’ятої групи*

Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку другої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотки та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку другої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку у розмірі 7 відсотків та відповідає вимогам платника єдиного податку п’ятої групи*

Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку третьої або четвертої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку у розмірі 7 відсотків та відповідає вимогам платника єдиного податку п’ятої або шостої групи*

Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку п’ятої або шостої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотки та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої або четвертої групи*

Підпункт 2 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу

Особа підлягає реєстрації в інших випадках, передбачених законодавством (указати)____________________________________________________________________________________________________________________________________

* У разі обрання цієї позиції одночасно має бути обрана одна із попередніх позицій, що відповідає статті 181 або 182 розділу V Кодексу та стосується відповідно умов обов’язкової або добровільної реєстрації.

Аркуш 1, сторінка 2


Похожие:

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconНадання копії свідоцтва платника податку обов’язкове

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconЗаява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*
Реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconПдфо, якщо від не має найманих осіб І дохід у звітному кварталі на...
Податкового кодексу України, відповідно до якого податкові агенти подають податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого)...
Реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconЗаява
Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)
Реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної...

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconПро участь у Фонді фінансування будівництва виду «А»
...
Реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconНаказ Міністерства праці та
Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання центрам зайнятості...
Реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconЗаява про вступ видавничої компанії
Дата святкування річниці з дня створення компанії (якщо не співпадає із датою створення)
Реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconПовідомлення* про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з...
Найменування органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків
Реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення...
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница