Наказ
НазваниеНаказ
страница1/8
Дата публикации17.09.2014
Размер0.69 Mb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.09.2011 № 1057

м. Київ


Зареєстровано в Міністерстві ютиції України

30.09.2011 за № 1133/19871

Про затвердження Переліку

наукових спеціальностей

На виконання Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 410, Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309, та Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423,
НАКАЗУЮ:


  1. Затвердити Перелік наукових спеціальностей, що додається.


2. Установити, що за науковими спеціальностями здійснюється підготовка наукових кадрів, проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присуджуються наукові ступені і присвоюються вчені звання.

2
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Вищої атестаційної комісії України від 23.06.2005 № 377 «Про затвердження Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.07.2005 за № 713/10993 (зі змінами).
4. Директору департаменту атестації кадрів (В. Д. Бондаренко) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є. М. Суліму.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр Д. В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
14.09.2011 № 1057Зареєстровано в Міністерстві ютиції України

30.09.2011 за № 1133/19871

Перелік

наукових спеціальностей

Шифр


Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь

1

2

3


01

^ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
01.01.00

Математика
01.01.01

Математичний аналіз

фізико-математичні

01.01.02

Диференціальні рівняння

фізико-математичні

01.01.03

Математична фізика

фізико-математичні

01.01.04

Геометрія та топологія

фізико-математичні

01.01.05

Теорія ймовірностей і математична статистика

фізико-математичні

01.01.06

Алгебра та теорія чисел

фізико-математичні

01.01.07

Обчислювальна математика

фізико-математичні

01.01.08

Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика

фізико-математичні

01.01.09

Варіаційне числення та теорія оптимального керування

фізико-математичні

01.01.10

Дослідження операцій та теорія ігор

фізико-математичні

01.02.00

Механіка
01.02.01

Теоретична механіка

фізико-математичні

01.02.04

Механіка деформівного твердого тіла

фізико-математичні, технічні

1

2

3

01.02.05

Механіка рідини, газу та плазми

фізико-математичні,

технічні

01.03.00

Астрономія
01.03.01

Астрометрія і небесна механіка

фізико-математичні

01.03.02

Астрофізика, радіоастрономія

фізико-математичні

01.03.03

Геліофізика і фізика Сонячної системи

фізико-математичні

01.04.00

Фізика
01.04.01

Фізика приладів, елементів і систем

фізико-математичні

01.04.02

Теоретична фізика

фізико-математичні

01.04.03

Радіофізика

фізико-математичні

01.04.04

Фізична електроніка

фізико-математичні

01.04.05

Оптика, лазерна фізика

фізико-математичні

01.04.06

Акустика

фізико-математичні

01.04.07

Фізика твердого тіла

фізико-математичні, технічні

01.04.08

Фізика плазми

фізико-математичні, технічні

01.04.09

Фізика низьких температур

фізико-математичні

01.04.10

Фізика напівпровідників і діелектриків

фізико-математичні

01.04.11

Магнетизм

фізико-математичні

01.04.13

Фізика металів

фізико-математичні

01.04.14

Теплофізика та молекулярна фізика

фізико-математичні

01.04.15

Фізика молекулярних та рідких кристалів

фізико-математичні

01.04.16

Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

фізико-математичні, технічні

01.04.17

Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

фізико-математичні, хімічні

01.04.18

Фізика і хімія поверхні

фізико-математичні, хімічні

01.04.19

Фізика полімерів

фізико-математичні

01.04.20

Фізика пучків заряджених частинок

фізико-математичні, технічні

01.04.21

Радіаційна фізика та ядерна безпека

фізико-математичні

01.04.22

Надпровідність

фізико-математичні

01.04.24

Фізика колоїдних систем

фізико-математичні

01.05.00

Інформатика і кібернетика
01.05.01

Теоретичні основи інформатики та кібернетики

фізико-математичні

01.05.02

Математичне моделювання та обчислювальні методи

фізико-математичні, технічні

01.05.03

Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем


фізико-математичні, технічні

1

2

3

01.05.04

Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

фізико-математичні, технічні

01.06.00

Історія фізико-математичних наук
01.06.01

Історія фізико-математичних наук

фізико-математичні


02

^ ХІМІЧНІ НАУКИ
02.00.01

Неорганічна хімія

хімічні

02.00.02

Аналітична хімія

хімічні

02.00.03

Органічна хімія

хімічні

02.00.04

Фізична хімія

хімічні

02.00.05

Електрохімія

хімічні

02.00.06

Хімія високомолекулярних сполук

хімічні

02.00.08

Хімія елементоорганічних сполук

хімічні

02.00.09

Хімія високих енергій

хімічні

02.00.10

Біоорганічна хімія

хімічні, біологічні

02.00.11

Колоїдна хімія

хімічні

02.00.13

Нафтохімія і вуглехімія

хімічні

02.00.15

Хімічна кінетика і каталіз

хімічні

02.00.19

Хімія високочистих речовин

хімічні

02.00.21

Хімія твердого тіла

хімічні

02.00.22

Історія хімії

хімічні


03

^ БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
03.00.01

Радіобіологія

біологічні, медичні

03.00.02

Біофізика

біологічні,

фізико-математичні, медичні

03.00.03

Молекулярна біологія

біологічні

03.00.04

Біохімія

біологічні,

сільськогосподарські, медичні, ветеринарні

03.00.05

Ботаніка

біологічні

03.00.06

Вірусологія

біологічні, медичні

03.00.07

Мікробіологія

біологічні,

сільськогосподарські, медичні

03.00.08

Зоологія

біологічні

03.00.09

Імунологія

біологічні

03.00.10

Іхтіологія

біологічні

03.00.11

Цитологія, клітинна біологія, гістологія

біологічні

03.00.12

Фізіологія рослин

біологічні,

сільськогосподарські


1

2

3

03.00.13

Фізіологія людини і тварин

біологічні,

сільськогосподарські, ветеринарні

03.00.14

Біологія розвитку

біологічні, медичні

03.00.15

Генетика

біологічні,

сільськогосподарські, медичні

03.00.16

Екологія

біологічні, сільськогосподарські, медичні

03.00.17

Гідробіологія

біологічні

03.00.18

Ґрунтознавство

біологічні

03.00.19

Кріобіологія

біологічні

03.00.20

Біотехнологія

біологічні, технічні, сільськогосподарські

03.00.21

Мікологія

біологічні, медичні

03.00.22

Молекулярна генетика

біологічні

03.00.23

Історія біології

біологічні

03.00.24

Ентомологія

біологічні

03.00.25

Паразитологія, гельмінтологія

біологічні


04

^ ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
04.00.01

Загальна та регіональна геологія

геологічні

04.00.02

Геохімія

геологічні, хімічні

04.00.04

Геотектоніка

геологічні

04.00.05

Геологічна інформатика

геологічні,

фізико-математичні

04.00.06

Гідрогеологія

геологічні

04.00.07

Інженерна геологія

геологічні

04.00.08

Петрологія

геологічні

04.00.09

Палеонтологія і стратиграфія

геологічні

04.00.10

Геологія океанів і морів

геологічні

04.00.11

Геологія металевих і неметалевих корисних копалин

геологічні, технічні

04.00.16

Геологія твердих горючих копалин

геологічні

04.00.17

Геологія нафти і газу

геологічні

04.00.19

Економічна геологія

геологічні, економічні

04.00.20

Мінералогія, кристалографія

геологічні

04.00.21

Літологія

геологічні

04.00.22

Геофізика

геологічні,

фізико-математичні

04.00.23

Історія геології


геологічні

1

2

3

05

^ ТЕХНІЧНІ НАУКИ
05.01.00

Прикладна геометрія,

інженерна графіка та ергономіка
05.01.01

Прикладна геометрія, інженерна графіка

технічні

05.01.02
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Наказ iconНаказ Міністерства фінансів України

Наказ iconНазвание мероприятия
Региональный социальный проект «Мой наказ Президенту» (номинация «То, что не высказать словами»)
Наказ iconНаказ
Про забезпечення прав керівних працівників підприємства для укладання І розірвання трудових І підрядних договорів (контрактів)
Наказ iconНаказ Міністерства праці та
Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання центрам зайнятості...
Наказ iconПідприємство "ооо" наказ
На виконання Закону України "Про пожежну безпеку", Правил пожежної безпеки в Україні, а також з метою підтримання необхідного рівня...
Наказ iconО проведении муниципального конкурса социального проекта
В соответствии с Положением о социальном проекте «Мой наказ Президенту», посвященном выборам Президента рф, утвержденным Уполномоченным...
Наказ iconНаказ
Кабінету Міністрів України від 27. 12. 2008 №1149, та пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання...
Наказ iconНаказ Міністерства праці та
Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання, а також...
Наказ iconНаказ
Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року №581, на виконання...
Наказ iconНаказ
Міністрів України від 27 лютого 2012 року №148 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница