Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою
Скачать 73.74 Kb.
НазваниеЗатверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою
Дата публикации01.06.2013
Размер73.74 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Право > Документы
Затверджено

наказом Міністерства праці та

соціальної політики

України

від 8 червня 2001 року № 260

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

між працівником і фізичною особою
Місто ___________________________ «___» ______________ 200__ р.

Прізвище __________________________________________________________________________________

Ім'я_______________________________________________________________________________________

По батькові ________________________________________________________________________________

Рік народження _____________________________________________________________________________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг)

__________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код № _____________________________________________________________________

Для фізичної особи— суб'єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників

№ __________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи — підприємця

Ідентифікаційний код № _____________________________________________________________________

М ісце проживання __________________________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

іменований далі^ Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище __________________________________________________________________________________

Ім'я_______________________________________________________________________________________

По батькові ________________________________________________________________________________

Дата народження ___________________________________________________________________________

Вид діяльності (професія) ____________________________________________________________________

Останнє місце роботи _______________________________________________________________________

Місце проживання __________________________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код № _____________________________________________________________________

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:
1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений термін, установлений за погодженням сторін

__________________________________________________________________________________________;

(указати строк дії договору)
таким, що укладається на час виконання певної роботи

__________________________________________________________________________________________

(указати строк виконання роботи)
2. Працівник зобов'язаний виконувати _________________________________________________________

(зазначаються докладні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва
__________________________________________________________________________________________

(робіт), якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)
^ 3. Фізична особа зобов'язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі ____________________ грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов'язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з________________________________________________________

(указується час початку та закінчення робочого дня)
При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 години до 12.00 години та з 17.00 години до 20.00 години. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються______________________________________________________________________

(указуються відповідні дні тижня)
За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання _____________________________________

(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)
Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований^ Фізичною особо у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг _____________________________________________

(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)
14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у^ Фізичної особи, другий у Працівника, третій — у державній службі зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:
Фізична особа _______________________ Працівник ________________________

«___» _______________________ 200__ р. «___» _____________________ 200__ р.
16. Трудовий договір зареєстрований від «____» ____________________ 200__ р. за № _____________

__________________________________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)
М. П. ______________ ____________________________________________

(підпис) (прізвище, їм 'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

17. Трудовий договір розірваний сторонами «___» __________________ 200__ р.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)

Підписи сторін:

Фізична особа ______________________________ Працівник _________________________

18. Трудовий договір від «___» ___________________ 200__ р. за № _________ знято з реєстрації

«___» __________________ 200__ р.

__________________________________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)
М. П. ____________ __________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім 'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від «___» _____________ 200___ р.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(підстави та копія рішення суду додаються)

20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, внесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:
Фізична особа __________________________ Працівник ______________________

Похожие:

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconЗатверджено Наказом Міністерства статистики України від 26 грудня 1995 р. N 343

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою icon2. трудовий договір, робочий час, зайнятість
Колективний договір укладений на основі чинного законодавства України, прийнятих сторонами зобов'язань І є правовим актом, який регулює...
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconНаказ
Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року №581, на виконання...
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconШашковий кодекс України затверджено на Раді федерації шашок України...
У кодексі викладені чинні правила гри у шашки – 100 та 64, Бразильська версія, гра у шашки за листуванням, композиції, а також питання...
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconУказом Президента України від 6 квітня 2011 року
Міністерство юстиції України (Мін'юст України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується І координується...
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconЗакон україни
З 22 вересня 2012 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 23 лютого 2012 року n 4452-vi
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconНаказ
Міністрів України від 27 лютого 2012 року №148 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою,...
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconНаказ Міністерства праці та
Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання центрам зайнятості...
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconКодекс набирає чинності з 1 вересня 2001 року, див п. 1 розділу I...
Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав І свобод людини І громадянина, власності, громадського...
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України нака з
За даними Українського гідрометеорологічного центру Міністерства надзвичайних ситуацій України з 28 січня по 6 лютого цього року...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница