Наказ
Скачать 175.12 Kb.
НазваниеНаказ
Дата публикации16.04.2013
Размер175.12 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Право > Документы

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ


13.06.2012

м. Київ

304

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 липня 2012 р. за № 1132/21444

Про затвердження Змін до Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж


Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2012 року № 148 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2009 р. № 759" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 червня 2011 року № 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за № 830/19568, що додаються.

2. Установити, що звіти про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, складені до набрання чинності цим наказом, є чинними та можуть застосовуватись протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим наказом при поданні документів для прийняття в експлуатацію цих об'єктів.

3. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М. А.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Рибак О. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В.

 

Міністр

А. М. Близнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

^ Голова державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
13.06.2012 № 304

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 липня 2012 р. за № 1132/21444


Зміни
до Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 червня 2011 року № 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за № 830/19568


1. В абзаці восьмому пункту 1.2. розділу I слово "подальшої" виключити.

2. У розділі II:

2.1. У пункті 2.1. слова "суб'єктом господарювання (далі - виконавець)" замінити словом "виконавцем".

2.2. Абзац другий пункту 2.2. виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами другим - четвертим.

2.3. У пункті 2.3. слова "визначає відповідального фахівця (відповідальних фахівців), який" виключити.

2.4. Пункт 2.6. викласти у такій редакції:

"2.6. Пронумерований та прошнурований звіт скріплюється підписом виконавця, що його склав.

Звіт зберігається замовником.".

2.5. Доповнити розділ пунктом 2.7. такого змісту:

"2.7. Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться під час їх технічної інвентаризації з подальшою видачею технічного паспорта.".

3. У розділі III:

3.1. Пункт 3.1. викласти у такій редакції:

"3.1. Прийняття в експлуатацію об'єктів (крім закінчених будівництвом до 05 серпня 1992 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них) здійснюється безоплатно територіальними органами Державної архітектурно-будівельної інспекції України (далі - Інспекція) за результатами технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж та за наявності документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт, шляхом реєстрації поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації (далі - декларація), яка складається за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

Документом, який засвідчує відповідність закінчених будівництвом до 05 серпня 1992 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, які не підлягають прийняттю в експлуатацію, вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, зокрема для потреб державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, є технічний паспорт, складений за результатами технічної інвентаризації.".

3.2. Абзац третій пункту 3.2. викласти у такій редакції:

"звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно);".

3.3. Абзац другий пункту 3.4. викласти у такій редакції:

"Замовник відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.".

3.4. Пункт 3.5. викласти у такій редакції:

"3.5. Інспекція повертає замовнику декларацію, якщо вона подана чи оформлена з порушенням вимог, установлених цим Порядком, у тому числі у разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства та виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.".

3.5. Пункт 3.8. після слів "адміністративні правопорушення" доповнити словами "та розглядає справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності і накладає штрафи, що передбачені Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності".".

4. Додаток 1 до Порядку викласти у такій редакції:


"Додаток 1
до Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж^ Звіт
про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта

ЗАТВЕРДЖЕНО
___________________________________
             (найменування професії виконавця,
___________________________________
___________________________________
               його підпис, прізвище та ініціали)
___ ____________ 20__ року

М. П. (у разі наявності)


Об'єкт:

_________________________________________________________________
                                                     (назва, місцезнаходження об'єкта)

Замовник:

________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові або найменування замовника, його місце проживання або
________________________________________________________________
            місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти, якщо така є)

Відповідальний
виконавець
(виконавці - у разі
наявності):

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(посада)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(посада)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(посада)

____________________
(місце та рік складання звіту)

^

1. ПІДСТАВИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ


Роботи з технічного обстеження ________________________________________________________
                                                                                                                         (назва та місцезнаходження об'єкта)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
проводяться з метою визначення його фактичного технічного стану та надання у разі необхідності рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків (дефектів, пошкоджень) для безпечної експлуатації.

Виконавець проводить роботи з технічного обстеження відповідно до кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури за напрямком - експертиза та обстеження у будівництві __________________________
____________________________________________________________________________________
                                                 (серія і номер кваліфікаційного сертифіката, ким та коли виданий)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.


^

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ


Об'єкт, що обстежується, розміщений на території _________________________________________
                                                                                                                                             (місцезнаходження об'єкта)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Класифікація об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженим наказом Держстандарту України від 17 серпня 2000 року № 507, - ________________________.

Цей район належить до району _________________________________________________________
                                                                                                      (за характеристичними значеннями ваги снігового
____________________________________________________________________________________
                                          покрову, вітрового тиску; з підроблювальною або підтоплювальною територією)

Розрахункова сейсмічність - до ___ балів.

Рельєф ділянки (спокійний, горбистий) із значним (незначним) падінням відміток поверхні землі в бік ________________ (прив'язка до суміжних земельних ділянок або вулиць).

Об'єкт розташований в _________________ (лісистій, рівнинній) зоні.

Під час проведення робіт установлено зі слів забудовника, що об'єкт згідно з документацією, яка збереглася, був збудований у період з _____________ по ____________ рік.

Вогнестійкість об'єкта - ______________________ (згідно з додатком В ДБН В.1.1.-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва").

Категорія складності об'єкта - ________________________ (згідно з ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" на підставі класу наслідків (відповідальності)).

Площа забудови земельної ділянки - __________ м2.

Об'єкт зведено _______________________________________________ способом будівництва.

Проектна та робоча документація у замовника ____________________________________________.
                                                                                                                          (наявна, частково наявна, відсутня)

Попередні обстеження об'єкта _________________________________________________________
                                                                                                           (коли і ким проводились або не проводились)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Дані про геологічні умови на цей час ______________________________ (наявні, відсутні).

Відомості про наявні на земельній ділянці будівлі та споруди (сарай, гараж, сауна, вбиральня
тощо): ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.


^

3. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ*


Об'єкт - ________________________ поверхова споруда, ___________________________________
(_____________________________________________) форми з розмірами в плані _____ х _____ м.
                                        (прямокутна тощо)

Висота першого поверху - _____ м, другого поверху - _______ м.

Будівельний об'єм - _________ м3.

Конструктивна система будівлі - стінова з несучими зовнішніми стінами.

Фундаменти - _______________________________________________________________________
                                                                                   (стрічкові зі збірних залізобетонних блоків, з паль,
____________________________________________________________________________________
                                                                  стовпчасті цегляні, бетонні, залізобетонні, бутові тощо)
____________________________________________________________________________________
глибина закладання - _________ м, ширина - ________ м.

Підвал - _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
____________ розташування відносно частин будинку, висота - ________ м.

Стіни - _____________________________________________________________________________
                                   (цегляні, з керамічних блоків, штучного і природного каменю, з несучих панелей тощо)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
товщиною - _______ м, зовнішнє оздоблення - ____________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                         (облицювальна плитка, сайдинг, облицювальна цегла тощо)
внутрішнє оздоблення - ________________________________________________________________
                                                                                            (штукатурка, гіпсокартон тощо)
____________________________________________________________________________________,
утеплювач - _________________________________________________________________________.
                                                                   (мінераловатні плити, пінопласт, базальтові мати тощо)

Перекриття (покриття) - _______________________________________________________________
                                                                                (зі збірних монолітних плит, монолітні залізобетонні, дерев'яні тощо)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
товщиною - _________ м.

Підлога - ____________________________________________________________________________
                                                                        (дерев'яна, паркетна, кахельна, мозаїчна тощо)
____________________________________________________________________________________.

Перегородки - _______________________________________________________________________
                                                             (цегляні, гіпсобетонні, шлакобетонні, дерев'яні, гіпсокартонні тощо)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
товщиною - _________ м.

Сходи - _____________________________________________________________________________
                                                                           (по стальних косоурах, залізобетонні, дерев'яні тощо)
____________________________________________________________________________________
шириною - ________ м.

Балкони, козирки, лоджії - _____________________________________________________________
                                                                                       (монолітні, збірні залізобетонні, дерев'яні, металеві тощо)
____________________________________________________________________________________
шириною - ________ м, довжиною - ________ м.

Дах (горище) - _______________________________________________________________________
                                                                                         (дерев'яний, металевий тощо)
____________________________________________________________________________________.

Покрівля - __________________________________________________________________________
                                   (рулонна, мастична, шиферна, металева, черепична, м/черепична, з полімерних виробів тощо)
____________________________________________________________________________________.

Вікна - _____________________________________________________________________________,
                                                                              (дерев'яні, металопластикові, зі склоблоків тощо)
розміри - ___________________________________________________________________________.

Вхідні двері - ________________________________________________________________________,
                                                                                           (металеві, дерев'яні, комбіновані тощо)
розміри - ___________________________________________________________________________.

Електропостачання на об'єкті передбачено для - __________________________________________
                                                                                                                                                         (освітлення, обігріву,
___________________________________________________________________________________,
                                                                                   підключення побутових приладів)
напруга - __________ Вт (220, 380).

Опалення - _________________________________________________________________________.
                                                                 (автономне або централізоване, камінне, пічне, газове чи електричне)

Системи водопроводу та водовідведення (каналізації) - _____________________________________
____________________________________________________________________________________
                                              (наявне або відсутнє, матеріал труб: пластикові, металеві, чавунні тощо)
____________________________________________________________________________________.

Вентиляція - _________________________________________________________________________
                                                                                         (природна, канальна тощо)
____________________________________________________________________________________.

Інженерне обладнання - _______________________________________________________________
                                                                                                                       (котли, насоси тощо)
____________________________________________________________________________________.

____________
* За наведеною у цьому розділі схемою підлягають технічному обстеженню та опису усі будівлі, споруди та прибудови до них, які розташовані на земельній ділянці.

План забудови (специфікація будівель та споруд), план будинку та споруд, плани поверхів, підвалу, горища, мансарди, експлікація приміщень з визначенням площ копіюються із складеного бюро технічної інвентаризації технічного паспорта (якщо такі є). Зазначені копії додаються до звіту.


^

4. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ


Під час технічного обстеження були оглянуті основні несучі та огороджувальні конструкції об'єкта _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
та встановлено їх готовність до експлуатації.

При виявленні недоліків (дефектів, пошкоджень), зокрема тріщин, відшарувань тощо, за згодою власника проводилося вибіркове зняття захисних шарів та оздоблювальних покриттів.

Приклад опису результатів технічного обстеження з виявленими недоліками (дефектами, пошкодженнями) наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
з/п

Опис недоліків (необхідне підкреслити або доповнити)

Посилання на фото

1

2

3

1. Будинок

1.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти, перегородки
 

  
 

1.1.1

Вертикальна тріщина розкриттям до ___ мм від дверного отвору до покрівлі, довжиною до ___ м (див. між осями "___" - "___") та похила з шириною розкриття до ___ мм, довжиною до ____ м (на фасаді "___" - "___") від центра стіни до покрівлі.
Можливі причини:
Нерівномірне просідання основи.

Фотографії, які додаються

1.2. Покриття, покрівля

1.2.1

Тріщини та часткове руйнування в азбестоцементних листах покрівлі. Крокви покрівлі втратили свої природні властивості внаслідок усихання та короблення.
Можливі причини:
Несвоєчасне виконання поточного ремонту

Фотографії, які додаються

^ 2. Господарська будівля

2.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти, перегородки

2.1.1

Вивітрювання швів кладки між залізобетонними блоками, особливо по ряду "___" з руйнуванням поверхні фундаментних блоків. Наявність тріщини шириною розкриття до ____ мм під віконним отвором зі сторони ряду "____". Руйнування кладки парапету. Часткове руйнування оздоблення фасаду з вапняної побілки, площа руйнування становить ____ %.
Випадіння окремих цеглин. Руйнування стін комахами. Наявність тріщин в місцях закладання перемичок (між осями "___" - "___"). Часткове руйнування карниза та парапету будівлі (між осями "___" - "___"), протікання та підмочені ділянки стіни.
Можливі причини:
Перемінне змочування та замерзання води, що стікає з покрівлі в кладці, недотримання нахилу покрівлі по довжині звісу - стікання проходить на кут по ряду "___".
Відсутність захисних фартухів парапетів стін.
Несвоєчасний огляд та ремонт покрівлі

Фотографії, які додаються

2.2. Покриття, покрівля

2.2.1

Руйнування захисного шару з бетону плит покриття, особливо між рядами "___"  "___" на ділянках на всій площі покриття.
Часткове руйнування м'якої покрівлі у вигляді тріщин та розривів у руберойді. Масове протікання крізь плити. Розгерметизація покрівлі у місцях примикань. Здуття від основи та між окремими шарами покрівлі.
Наявність рослинності та сміття.
Можливі причини:
Недієздатність водовідведення з покрівлі (помилки при проектуванні - утворення застоїв води між добудовою по вісях "___"  "___" та "___"  "___"), несвоєчасний огляд та прибирання рослинного сміття, невиконання поточного ремонту

Фотографії, які додаються

3. Інші недоліки

3.1.1

Інші недоліки (дефекти або пошкодження): ___________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Фотографії, які додаються


^

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ
(ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ)


За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта, стан якого оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації або аварійний, замовнику слід виконати роботи згідно з рекомендаціями, наведеними у таблиці 2.

Рекомендації розробляються для кожної будівлі, споруди та прибудови у разі необхідності окремо.

Таблиця 2
з/п
згідно з таблицею 1

Рекомендації щодо усунення недоліків (дефектів, пошкоджень)

Термін виконання

1

2

3

^ Житловий будинок, господарська будівля

 

Виконати ремонт вимощення по периметру ___________, що має бути шириною ____ м з обов'язковим ухилом від стін. Щілини між вимощенням та стіною слід розчистити та закрити гарячим бітумом чи асфальтом. Не допускати росту рослин між стіною та вимощенням і в самому вимощенні.

 

 

Для дрібних і не наскрізних тріщин розкриттям до ___ мм поновлення несучої здатності існуючої кладки виконати шляхом ін'єктування тріщин цементно-піщаним (або цементно-полімерним) розчином марки М100 після розчищення. Перед виконанням робіт поверхня стіни вздовж тріщини та сама тріщина повинні бути очищені від пилу та зволожені.

 

 

Виконати ремонт покрівлі зі збільшенням звісу покрівлі та влаштування зовнішнього організованого водовідведення з покрівлі.
Виконати розчищення і зашпарування нещільностей у швах кладки фундаментних блоків.
Виконати ремонт оздоблення фасаду будівлі з вапняної побілки.

 

 

Виконати ремонт поверхні цегляної кладки стін.
Провести заміну пошкодженого шару кладки на новий з дотриманням перев'язки швів як в новій кладці, так і при поєднанні зі старою кладкою. Окремі цеглини, котрі втратили зчеплення з розчином, повинні бути замінені на нові. Гнізда від витягнутих цеглин потрібно очистити від старого розчину, змочити водою, нанести новий розчин на стінки та цеглини, а також в гніздо. Виконати ретельне примикання швів. Поверхня зруйнованої кладки повинна бути розчищена металевою щіткою з наступним нанесенням штукатурного розчину з молотої цегли.
Перекладання горизонтальних рядів цегляної кладки під покриттям з дотриманням перев'язки нових швів зі старими, при цьому цегла повинна бути марки не менше М75, розчин - М25.

 

 

Необхідною умовою виконання ремонтних робіт з відновлення захисного шару бетону плит покриття є першочерговий капітальний ремонт покрівлі зі збільшенням звісу покрівлі та влаштуванням зовнішнього організованого водовідведення з покрівлі.
Ретельно розчистити та видалити дефектні чи пошкоджені ділянки бетону до непошкодженого. Бетон видалити гострим зубилом до глибини, де він не крихкий та не видає глухий звук при простукуванні молотком. Оголені стержні арматури повинні бути очищені від корозії та окалини. Для кращого зчеплення нового бетону необхідно:
поверхню бетону очистити від бруду, промити;
здійснити насічку поверхні старого бетону;
оголені ділянки арматури та бетону покрити шаром пластичного цементно-піщаного розчину (склад 1:2, 1:1,5) або жирного цементного тіста у вигляді плівки завтовшки 1,5 - 2 мм. Шар бетону нанести через 2 години. Марка бетону не нижче М200 на дрібному заповнювачі.

 

 

Замінити непридатні азбестоцементні листи.

 

 

Виконати ремонт віконних укосів.
Провести ремонт внутрішнього опорядження.

 

 

Розчин стиків між плитами, що випадає або втратив зчеплення з плитами покриття, повинен бути видалений, шви між плитами розчищені від старого розчину, змочені водою. Нанести новий розчин з ретельним зачеканюванням швів.
Замінити непридатні азбестоцементні листи покрівлі.
Для підвищення корозійної стійкості деревини крокв її покривають стійкими лакофарбовими матеріалами або просочують синтетичними смолами (як приклад - фенол-формальдегідні).

 

 

Виконати ремонт покрівлі.

 

 

Виконати ремонт підлоги.

 

 

Привести в робочий стан вентиляцію, періодично виконувати провітрювання приміщень, підтримувати необхідний температурний режим приміщень.

 


^

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ


Для повнішої характеристики об'єкта додаються:

1. Фотографії фасадів місць виявлення недоліків (дефектів, пошкоджень).

2. Копії сертифікатів виконавців.

3. Копіії технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації, проектної (проектно-технічної) та виконавчої документації (якщо така є).


7. ВИСНОВОК


За результатами проведення технічного обстеження об'єкта _________________________________
____________________________________________________________________________________
   (назва, місцезнаходження об'єкта, його основні показники, прізвище, ім'я, по батькові чи найменування замовника)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
встановлено його _______________________________ вимогам надійності і безпечної експлуатації
                                                   (відповідність або невідповідність)
і ___________________________________________________________ його безпечної експлуатації.
                                                   (можливість чи неможливість)

Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації об'єкта необхідно усунути виявлені під час технічного обстеження недоліки (дефекти, пошкодження), зазначені у рекомендаціях (у разі відсутності недоліків (дефектів, пошкоджень) цей абзац не зазначається).

Звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта склав:Відповідальний виконавець
(відповідальні виконавці - у разі наявності)

              ____________
                           (підпис)

М. П. (у разі наявності)

_____________________
  (прізвище, ім'я, по батькові)

 

              ____________
                           (підпис)

М. П. (у разі наявності)

_____________________
   (прізвище, ім'я, по батькові)

 

              ____________
                           (підпис)

М. П. (у разі наявності)".

_____________________
   (прізвище, ім'я, по батькові)

 

Директор Департаменту
державних програм та розвитку
житлового будівництва

О. М. Непомнящий

Похожие:

Наказ iconНаказ Міністерства фінансів України

Наказ iconНазвание мероприятия
Региональный социальный проект «Мой наказ Президенту» (номинация «То, что не высказать словами»)
Наказ iconНаказ
Про забезпечення прав керівних працівників підприємства для укладання І розірвання трудових І підрядних договорів (контрактів)
Наказ iconНаказ Міністерства праці та
Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання центрам зайнятості...
Наказ iconПідприємство "ооо" наказ
На виконання Закону України "Про пожежну безпеку", Правил пожежної безпеки в Україні, а також з метою підтримання необхідного рівня...
Наказ iconО проведении муниципального конкурса социального проекта
В соответствии с Положением о социальном проекте «Мой наказ Президенту», посвященном выборам Президента рф, утвержденным Уполномоченным...
Наказ iconНаказ
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99 №309, та Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового...
Наказ iconНаказ
Кабінету Міністрів України від 27. 12. 2008 №1149, та пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання...
Наказ iconНаказ Міністерства праці та
Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання, а також...
Наказ iconНаказ
Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року №581, на виконання...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница