Інструкція про порядок відвідування громадянами України, іноземними делегаціями І іноземцями зони відчуження І зони безумовного
Скачать 75.87 Kb.
НазваниеІнструкція про порядок відвідування громадянами України, іноземними делегаціями І іноземцями зони відчуження І зони безумовного
Дата публикации20.09.2014
Размер75.87 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Право > Документы
Інструкція
про порядок відвідування громадянами України, іноземними
делегаціями і іноземцями зони відчуження і зони безумовного
(обов’язкового) відселення з ознайомчою метою

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця інструкція розроблена на підставі Законів України «Про інформацію», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про боротьбу з тероризмом», наказу МНС від 15.08.2007 № 556 «Про здійснення міжнародного співробітництва в системі МНС», та наказу державного департаменту – Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення від 22.06.2004 № 46 «Про введення в дію інструкції «Про контрольно-пропускний режим».
1.2. Інструкція визначає порядок організації відвідування громадянами України, іноземними делегаціями та окремими іноземцями зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення з ознайомчою метою, а також заходи щодо запобігання розголошенню інформації з обмеженим доступом та іншої інформації, що є власністю держави.
1.3. Організацію прийому з ознайомчою метою громадян України, іноземних делегацій та окремих іноземців (далі – відвідувачі) і роботи з ними у зоні відчуженні і зоні безумовного (обов’язкового) відселення покладено на державний департамент – Адміністрацію зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення (далі – державний департамент) та державне підприємство «Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку «Чорнобильінтерінформ» (далі – ДП «Чорнобильінтерінформ»).
1.4. Заходи у сфері міжнародного співробітництва з урядовими та неурядовими іноземними організаціями (прийом делегацій, підготовка та ведення переговорів, конференцій і виставок, організація закордонних відряджень, розробка угод і меморандумів, виконання міжнародних наукових, технічних та гуманітарних проектів тощо), які проводить МНС, його структурні підрозділи, підвідомчі підприємства, здійснюються та координуються за безпосередньою участю Управління міжнародних зв’язків МНС.
1.5. Під час організації прийому відвідувачів и проведення роботи з ними державний департамент, ДП «Чорнобильінтерінформ», керівники підприємств сфери управління МНС відповідно до вимог цієї інструкції та інших законодавчих актів України, вживають необхідних заходів щодо:

забезпечення встановлених законодавством України прав і свобод людини;

запобіганню розголошення інформації з обмеженим доступом та іншої інформації, що є власністю держави;

організації контролю за дотриманням вимог правил радіаційної безпеки.
1.6. Правила радіаційної безпеки та правила поведінки відвідувачів на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення визначені Положенням про дотримання правил радіаційної безпеки для відвідувачів зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення з ознайомчою метою та доводяться до відвідувачів перед візитом під особистий підпис.

1.7. Відвідувачі, які не досягли 18 років або мають медичні протипоказання щодо знаходження на радіаційно забрудненій території у зону відчуження і зону безумовного (обов’язкового) відселення не допускаються.

^ 2. ПІДСТАВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ВІДВІДУВАЧІВ
2.1. Прийом відвідувачів зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення і проведення роботи з ними здійснюється на підставі:

окремих рішень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

планів міжнародного співробітництва, міжнародних договорів, а також зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

письмового запиту заінтересованої сторони до МНС або державного департаменту – Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення.
2.2. У письмовому запиті зазначається:

назва та реєстраційні дані установи, що організовує візит;

мета візиту;

кількість відвідувачів із зазначенням ім’я, прізвища, громадянства та паспортних даних;

термін перебування;

об’єкти, які плануються для відвідування;

характер та обсяг інформації, яку бажають отримати відвідувачі;

коло осіб, з якими планується зустріч;

перелік послуг (транспортні послуги, харчування тощо), які бажають отримати відвідувачі.
2.3. Письмовий запит щодо відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення подається як правило не менш, як за п’ять діб до проведення візиту.
2.4. Безпосередньо організацію прийому відвідувачів з ознайомчою метою здійснює ДП «Чорнобильінтерінформ».
2.5. На підставі рішення начальника державного департаменту ДП «Чорнобильінтерінформ» розробляє програму прийому відвідувачів за встановленою формою (додаток 1).

У програмі прийому зазначаються:

підстави прийому;

кількість відвідувачів із зазначенням ім’я, прізвища, громадянства та паспортних даних;

термін перебування;

мета прийому та перелік питань, які плануються до обговорення;

обсяг і характер інформації, з якою будуть ознайомлені відвідувачі або яка їм буде передана;

перелік об’єктів для відвідування а також коло осіб з якими заплановано зустріч;

відповідальний за виконання програми;

супроводжуючі особи;

транспорт;

порядок застосування кіно- фото- відеоапаратури та інших технічних засобів;

дані про посадових та інших осіб, призначених для прийому відвідувачів;

проведення роботи з ними та їх супроводження;

порядок зустрічі, супроводження і проводів;

маршрути і порядок пересування відвідувачів територією зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення;

інші необхідні відомості.
2.6. Програма прийому підписується директором ДП «Чорнобильінтерінформ» або особою, яка його заміщує, погоджується з підрозділом режиму державного департаменту та затверджується начальником державного департаменту або особою, яка його заміщує.

Копію затвердженої програми ДП «Чорнобильінтерінформ» направляє у підрозділ режиму державного департаменту а також у відповідні контролюючі та правоохоронні органи.

На підставі затвердженої програми прийому здійснюється пропуск відвідувачів через контрольно-пропускні пункти на територію зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення.
2.7. Керівники підприємств сфери управління МНС щорічно затверджують персональний склад працівників, які беруть безпосередню участь у прийомі і роботі з відвідувачами.

Повноваження осіб, призначених для прийому відвідувачів і проведення роботи з ними, визначаються програмами прийому і роботи з відвідувачами, а також письмовими розпорядженнями керівників підприємства. Працівники підприємств, які беруть участь у прийомі відвідувачів і проведенні роботи з ними повинні діяти лише у межах наданих повноважень та забезпечувати збереження відомостей з обмеженим доступом та інших відомостей, що є власністю держави.
2.8. Керівники підприємств сфери управління МНС, які здійснюють прийом відвідувачів зобов’язані:

вживати необхідних заходів щодо запобіганню розголошення інформації з обмеженим доступом та іншої інформації, що є власністю держави;

організувати та забезпечити контроль за діяльністю посадових та інших осіб, призначених для організації та здійснення прийому відвідувачів щодо дотримання вимог правил радіаційної безпеки.
2.9 У державному департаменті та підприємствах зустрічі з відвідувачами провадяться у спеціально виділених приміщеннях.

Підготовка цих приміщень передбачає припинення на час перебування відвідувачів тих видів робіт, ознайомлення з якими не передбачено програмами прийому та вилучення з них носіїв інформації з обмеженим доступом та інформації, що є власністю держави.

Забороняється залишати відвідувачів на об’єктах прийому без супроводжуючих осіб.
2.10. Співробітники державного департаменту та підвідомчих підприємств відвідують прийоми, влаштовані іноземцями чи українською стороною для іноземців, звертаються до іноземців з питань, пов’язаних з виконанням зобов’язань за договорами (контрактами), за погодженням з начальником державного департаменту або з особою, яка його заміщує, та з керівниками підприємств. Про зміст і результати переговорів з іноземцями подається письмова інформація для начальника державного департаменту та керівників підприємств.
^ 3. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ВІДВІДУВАЧІВ З НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ, ПЕРЕДАВАННЯ ЇМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЗРАЗКІВ ВИРОБІВ І МАТЕРІАЛІВ
3.1. Ознайомлення відвідувачів з неопублікованими працями (технологіями, конструкторськими рішеннями тощо), які не містять відомостей з обмеженим доступом здійснюється у разі, коли це передбачено програмами прийому.
3.2. Передавання (пересилання, обмін) відвідувачам відкритої інформації, що є власністю держави, здійснюється за письмовою згодою сторін, а також у порядку виконання зобов’язань за договорами (контрактами) про науково-технічне, економічне та інше співробітництво.
3.3. Ознайомлення відвідувачів з інформацією з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці та є власністю держави, здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 № 1893.
3.4. Передавання відвідувачам інформації, що становить державну таємницю, здійснюється у відповідності до вимог законодавства та нормативно-правових актів у цій сфері.

^ 4. СЛУЖБОВЕ ЛИСТУВАННЯ, ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Службове листування з установами, підприємствами і організаціями, у тому числі і з іноземними, здійснюється державним департаментом або ДП «Чорнобильінтерінформ».
4.2. Облік відвідувань та програм відвідувань фіксується у відповідній книзі обліку відвідувань зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення.
4.3. Керівники структурних підрозділів державного департаменту, керівники підприємств, які безпосередньо здійснюють прийом відвідувачів несуть відповідальність за виконання вимог цієї інструкції, законодавчих актів та нормативно-правових актів, які регламентують порядок перебування на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення.

Похожие:

Інструкція про порядок відвідування громадянами України, іноземними делегаціями І іноземцями зони відчуження І зони безумовного iconІнструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Подання податкової декларації про майновий стан І доходи (далі – декларація) передбачено Конституцією України, Кодексом та іншими...
Інструкція про порядок відвідування громадянами України, іноземними делегаціями І іноземцями зони відчуження І зони безумовного iconМіж роботодавцем І творцем про винагороду
Керуючись нормами Четвертої книги Цивільного кодексу України цку, відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України "Про охорону прав на винаходи...
Інструкція про порядок відвідування громадянами України, іноземними делегаціями І іноземцями зони відчуження І зони безумовного iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про запобігання...
Внести зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (Відомості...
Інструкція про порядок відвідування громадянами України, іноземними делегаціями І іноземцями зони відчуження І зони безумовного iconСуб’єкт права на конституційне звернення, громадянин України
України «Про вибори народних депутатів України», частини першої статті 4, статті 5, частини першої статті 6 закону України «Про вибори...
Інструкція про порядок відвідування громадянами України, іноземними делегаціями І іноземцями зони відчуження І зони безумовного iconДо Закону України
Варфоломеєва Т. В., Гончаренко С. В. В18 Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру...
Інструкція про порядок відвідування громадянами України, іноземними делегаціями І іноземцями зони відчуження І зони безумовного iconДо президента російської федерації
Всупереч зобов'язанням Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження...
Інструкція про порядок відвідування громадянами України, іноземними делегаціями І іноземцями зони відчуження І зони безумовного iconКалендарний план основних організаційних заходів з підготовки проведення...
Зміст заходу та його нормативне обґрунтування відповідно до Закону України "Про вибори Президента України" (далі – Закон)
Інструкція про порядок відвідування громадянами України, іноземними делегаціями І іноземцями зони відчуження І зони безумовного iconНаказ
Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року №581, на виконання...
Інструкція про порядок відвідування громадянами України, іноземними делегаціями І іноземцями зони відчуження І зони безумовного iconКодексу України про адміністративні правопорушення
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Інструкція про порядок відвідування громадянами України, іноземними делегаціями І іноземцями зони відчуження І зони безумовного iconКодексу України про адміністративні правопорушення
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница