Проект регламенту роботи зборів
Скачать 117.29 Kb.
НазваниеПроект регламенту роботи зборів
Дата публикации28.05.2013
Размер117.29 Kb.
ТипРегламент
shkolnie.ru > Физика > Регламент
Порядок денний

звітно-виборних зборів

Українського ядерного товариства

(Узгоджено на засіданні Правління 17 вересня 2010 р., протокол №83)
04 листопада 2010 р. м. Київ
1. Виступ президента УкрЯТ О.О.Ключникова.

2. Звіт виконавчого секретаря УкрЯТ С.В. Барбашева про роботу Товариства у 2009 році.

3. Звіт голови ревізійної комісії УкрЯТ М.Ю. Ватагіна про результати перевірки фінансової та господарської діяльності УкрЯТ у 2009 році.

4. Обговорення звітів та ухвалення рішення про діяльність УкрЯТ за звітний період.

5. Вибори президента УкрЯТ.

6. Вибори віце-президентів УкрЯТ.

7. Вибори Правління УкрЯТ.

8. Затвердження нового складу ревізійної комісії УкрЯТ.

9. Затвердження складу редколегії «Вісника УкрЯТ».

10. Затвердження бюджету УкрЯТ на 2011 рік.

11. Різне.

11.1. Затвердження розмірів індивідуальних і колективних внесків в УкрЯТ.

11.2. Затвердження теми щорічної конференції УкрЯТ.

11.3. Затвердження переліку секцій і комісій УкрЯТ та їхніх керівників.

12. Відкрите засідання Правління УкрЯТ.

12.1. Затвердження штатного розкладу секретаріату УкрЯТ на 2011 рік.

^

Проект регламенту роботи зборів1. Виступ президента УкрЯТ - до 20 хв.

2. Звіт виконавчого секретаря - до 30 хв.

3. Доповідь голови ревізійної комісії - до 5 хв.

4. Обговорення звітів - до 3-х хвилин кожний виступ.

У цілому - до 45 хв. (15 виступаючих).

5. Вибори - до 60 хв.

6. Прийняття бюджету - до 15 хв.

7. Різне - до 30 хв.

8. Перерва - 30 хв.

Усього - до 4,0 годин.

Вибори проводяться або шляхом відкритого, або таємного голосування. У випадку таємного голосування для підрахунку голосів обирається лічильна комісія у кількості 3 чоловік.
^ Звіт виконавчого секретаря УкрЯТ про діяльність Товариства у 2009 – 2010 рр.


 1. Структура Товариства.


Індивідуальні члени – 398 осіб

В 2008 році було – 386 осіб

Колективні члени – 24

В 2008 році було – 23

Первинні організації – 28

В 2008 році було – 26

Секції УкрЯТ –13

Комісії – 2.
^ Основна діяльність УкрЯТ у 2009 – 2010  роках.
 Велику увагу у своїй діяльності Українське ядерне товариство приділяло питанням безпеки та розвитку ядерної енергетики, підготовки фахівців для ядерної енергетики та уранової промисловості України, роботам з наукової підтримки галузі, з молоддю, громадськістю, ЗМІ, здійсненню інформаційно-видавничої діяльності, установленню та зміцненню контактів з різними державними та громадськими організаціями та діячами, які працюють у галузі ядерної енергетики і ядерних досліджень, зміцненню міжнародного співробітництва у галузі ядерної енергетики та промисловості.

Взагалі робота УкрЯТ була різноплановою та охоплювала усі напрямки діяльності, які передбачені Статутом УкрЯТ. Одночасно з рішенням статутних завдань було зроблено наголос на роботи, які були задекларовані у прийнятій на зборах 2007 року «Концепції діяльності УкрЯТ на період до 2010 року».

^ Докладно про проведену УкрЯТ роботу викладено у буклеті.

Із запланованих на 2009 рік виконано 42% заходів, за браком коштів не виконано 14 пунктів плану (58%), додатково до плану проведено один захід.

Із запланованих на 2010 рік за 10 місяців виконано 86% заходів, ще не виконано 3 пункти плану (14%).
ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности

Украинского ядерного общества

за период с 01.01.2009 г. по 01.01.2010 г.


 1. Поступление средств в 2009 г.:


1.1 Индивидуальные взносы – 2575,00 грн.

1.2 Коллективные взносы – 511379,34 грн.

1.3 Взносы по договорам за услуги – 31590,00 грн.

^ 1.4 Процент банка – 294,34 грн.

1.5 Курсовые разницы – - 142,83 грн. ____________________ ______________________________

ИТОГО: 802736,99 грн. 1. Использование средств:


^ 2.1 Заработная плата («чистая»)

работников секретариата (7 человек) – 202871,65 грн.

2.1.1 Налоги на зарплату (НДФЛ, страховые взносы:

в пенсионный фонд, по безработице, временной потере

трудоспособности, социального страхования

от несчастных случаев) – 129993,74 грн.

^ 2.1.2 НДФЛ с дополнительного блага – 1168,71 грн.

2.2 Командировочные расходы – 12742,09 грн.

2.3 Аренда помещений, расходы на оплату счетов

за эл.энергию, теплоэнергию – 70579,81 грн.

^ 2.4 Расходы на подготовку и проведение конференций, семинаров,

собраний, совещаний, круглых столов,

фестивалей 31437,95 грн.

2.5 Транспортные расходы – 9589,10 грн.

2.6 Расходы на приобретение офисного оборудования,

ремонт офиса, покупка канцтоваров, обслуживание ЭВМ и

копировального аппарата – 24558,69 грн.

^ 2.7 Расходы на информационно-издательскую работу,

выпуск «Вестника УкрЯО», полиграфические услуги,

изготовление атрибутики УкрЯО, имиджевые меропр. – 135391,00 грн.

^ 2.8 Почтовые, телефонные и факсовые расходы,

подписка, размещение рекламы

– 12464,50 грн.

2.9 Хозрасходы 5580,00 грн.

3.0. Соцкультбыт и оздоровление сотрудников секретариата УкрЯО и благотворительная и спонсорская деятельность – 4819,85 грн.

________________________________________________________________

ИТОГО: 641197,09 грн. 1. Остаток средств на текущих счетах на 01.01.2010 г.


3.1 Гривны 157154,15 грн.

3.2 Доллары США ( курс 7,7) (115,01 долл.США) 916,63 грн.

^ 3.3 Евро ( курс 10,85546) (227 €) 2593,84 грн.

3.4 Рубли ( курс 0,26208) (3373,61 руб.) 875,28 грн.

________________________________________________________________

ИТОГО: 161539,90 грн.

Итого при фактическом поступлении денег в сумме 802736,99 грн. Использовано 641197,09 грн. Процент от сметного лимита составил 33,7%. Остаток 161539,90 грн. перешёл на 2010 год.
Кандидаты в президенты УкрЯО

на 2010-2012 гг.


 1. Бронников В.К.

 2. Ключников А.А.

 3. Коровкин В.А.Кандидаты в вице-президенты УкрЯО

на 2010-2012 гг.

 1. Барбашев С.В.

 2. Кошик Ю.И.

 3. Носовский А.В.

 4. Фукс В.П.Кандидаты в состав ревизионной комиссии УкрЯО


 1. Ватагин М.Ю.

 2. Захаров В.Г.

 3. Некрашевич Д.А.Кандидаты в состав редколлегии «Вестника УкрЯО»


 1. Барбашев С.В. – главный редактор.

 2. Балалина И.А.

 3. Бронников В.К.

 4. Ватагин М.Ю.

 5. Ключников А.А.

 6. Козлова (Прудка) Н.И.

 7. Кошик Ю.И.

 8. Носовский А.В.

 9. Пристер Б.С.

 10. Шимчев С.А.

 11. Новый президент УкрЯО.Кандидаты в состав Правления УкрЯО на 2010 – 2012 гг.


 1. Новый президент

 2. Авраменко В.А., Ю-УАЭС

 3. Бадзым П.С., ХИЭП

 4. Барбашев С.В., УкрЯО

 5. Бронников В.К., ОП «АПИ» ГП НАЭК «Энергоатом»

 6. Ватагин М.Ю., ЭфЭн-Киев

 7. Вишневский И.Н., ИЯИ НАНУ

 8. Власенко Н.И., ОП НТЦ ГП НАЭК «Энергоатом»

 9. Гошовский Р.В., РАЭС

 10. Гущин В.А., ХФТИ

 11. Демидюк В.А., ХАЭС

 12. Дупак А.С., НТСЭУН.П., НАЭК

 13. Захаров В.Г., Ядерный страховой пул

 14. Зернопольский В.М., Ю-УАЭС

 15. Иванов А.Г. , ТВЭЛ (РФ)

 16. Игнатенко Л.А., КИЭП

 17. Казимиров А.С., НПП АКП

 18. Ким В.В., Ю-УАЭС

 19. Ключников А.А., ИПБ АЭС НАНУ

 20. Колесниченко М.И., РАЭС, Ю-УАЭС

 21. Кривцов А.А., ЗАЭС

 22. Кошик Ю.И., УкрНИПИпромтехнологииИ.М., ХФТИ

 23. Носовский А.В., ГНТЦ ЯРБ

 24. Павловский С.А., НАЭК «Энергоатом»

 25. Панащенко Н.С., ХАЭС

 26. Письменный Е.Н., НТУУ «КПИ»

 27. Пристер Б.С., ИПБ АЭС НАНУМ., НАЭК

 28. Сапронов В.Г., ОП «АПИ» ГП НАЭК «Энергоатом»

 29. Слюсаренко Ю.В., ИТФ ХФТИ НАНУ

 30. Сорокин А.Г., ГП «ВостГОК»

 31. Тищенко В.А., ЗАЭС

 32. Фукс В.П., Ю-УАЭС

 33. Холоша В.И., МЧС

 34. Цыцатая В.П., РАЭСВ.А., НАЭК

 35. Шимчев С.А., ЗАЭС

Проект
Размер годовых взносов организаций-коллективных членов УкрЯО в 2011 году
^ Название организации

Предлагаемый размер годовых взносов, грн.

1.


ОП «Запорожская АЭС»

363 000

2.

ОП «Южно-Украинская АЭС»

244 000

3.

ОП «Ровенская АЭС»

260 000

4.

ОП «Хмельницкая АЭС»

213 000

5.

ГСП «Чернобыльская АЭС»

30 000

6.

ВостГОК

60 000

7.

ОАО «Энергопроект», г. Киев

35 000

8.

ОАО «Энергопроект», г. Харьков

35 000

9.

ГНТЦ ЯРБ

5 000

10.

НПП «АКП», г. Киев

5 000

11.

УкрНИПИпромтехнологии

5 000

12.

Международный чернобыльский центр, г.Славутич

3 000

13.

НТУУ «КПИ» (кафедра АЭС и ИТФ)

1 000

14.

Представительство ОАО «ТВЭЛ» (РФ) в Украине

10 000

15.

Корпорация «Укратомприбор», г. Киев

10 000

16.

ГНИЦ СКАР, г. Киев

5 000

17.

СНУЯЭиП

10 000

18.

УкрНИИЭП, г. Харьков

5 000

19.

ОП «НТЦ» ГП НАЭК «Энергоатом»

20 000

20.

Ядерный страховой пул, г. Киев

30 000

21.

ННЦ ХФТИ

5 000

22.

СП «Укр ТВС» , г. Киев

1 000

23.

ИПБ АЭС НАН Украины

5 000

24

ООО «Институт радиоэкологии», г. Киев

1 000
Всего:

1 361 000

Размеры взносов в УкрЯО

Минимальный размер индивидуального годового взноса в УкрЯО:

 • Для жителей Украины - не менее 75 грн.

 • Для граждан других стран СНГ - в размере эквивалентном 20 долл. США.

 • Для студентов стран СНГ - не менее 5 грн.

 • Школьники - без взноса.

 • Для граждан из стран дальнего зарубежья - 100 долл. США в год.

Минимальный размер годового коллективного взноса:

 • Для украинских предприятий и организаций - не менее 3000 грн.

 • Для других стран СНГ - не менее (экв.) 500 долл. США.

 • Для стран дальнего зарубежья - не менее 1500 долл. США.
^

Перечень существующих секций и комиссий УкрЯОСекции

 

 1. Информационно-издательская деятельность, PR. (Шимчев С.А.)

 2. Молодежная секция. (Зернопольский В.М.)

 3. Научная поддержка отрасли. (Литвинский Л.Л.)

 4. Экологическая и радиационная безопасность. (Коваленко Г.Д.)

 5. Чернобыльские проблемы. (Носовский А.В.)

 6. Ядерная энергетика и производственные проблемы. (Бронников В.К.)

 7. Безопасность, культура безопасности. (Власенко Н.И.)

 8. Секция культуры. (Цыцатая В.П.)

 9. Секция образования и подготовки кадров для отрасли. (Дубковский В.А.)

 10. Финансы и экономика ядерной энергетики. (Ватагин М.Ю.)

 11. Женская секция. (Игнатенко Л.А.)

 12. Ядерный топливный цикл. (Красноруцкий В.С.)

 13. Ядерно-физическое и радиационное приборостроение. (Казимиров А.С.)

Комиссии


 1. Ревизионная комиссия. (Ватагин М.Ю.)

 2. Комиссия по решению уставных задач. (Барбашев С.В.)
^

Повестка дня расширенного заседания Правления УкрЯО

04 ноября 2010 г. г. Киев

1. Утверждение штатного расписания секретариата УкрЯО на 2011 год. (С.В. Барбашев).Проект штатного расписания секретариата УкрЯО на 2011 год.

1. Исполнительный секретарь УкрЯО.

2. Первый зам.исполнительного секретаря УкрЯО.

3. Зам.исполнительного секретаря УкрЯО – директор представительства секретариата УкрЯО в г. Киеве.

4. Бухгалтер УкрЯО.

5. Водитель УкрЯО.

6. Офис-менеджер УкрЯО.

7. Специалист по экономической и юридической работе.

8. Менеджер по связям с общественностью и СМИ.

9. Специалист по международным отношениям.

10. Помощник исполнительного секретаря – IT-менеджер.
Проект решения по штатному расписанию:

1. Утвердить следующее штатное расписание секретариата УкрЯО на 2011 год:

1. Исполнительный секретарь УкрЯО.

2. Первый зам.исполнительного секретаря УкрЯО.

3. Зам.исполнительного секретаря УкрЯО – директор представительства секретариата УкрЯО в г. Киеве.

4. Бухгалтер УкрЯО.

5. Водитель УкрЯО.

6. Офис-менеджер УкрЯО.

7. Специалист по экономической и юридической работе.

8. Менеджер по связям с общественностью и СМИ.

9. Специалист по международным отношениям.

10. Помощник исполнительного секретаря – IT-менеджер.
2. Установить сотрудникам секретариата УкрЯО оклады, размеры которых определить, исходя из утвержденного объема зарплаты в смете расходов УкрЯО на 2011 год.

3. Поручить исполнительному секретарю УкрЯО сформировать штат секретариата УкрЯО. Предоставить ему право принимать решения о приеме на работу и увольнении сотрудников секретариата, решать вопросы об установлении размеров окладов в рамках штатного расписания и выплате премий и др. вознаграждений.

4. Разрешить исполнительному секретарю (после согласования с Президентом УкрЯО) при необходимости корректировать штатное расписание (количество штатных единиц, названия должностей), не выходя за пределы утвержденного на год фонда зарплаты.

5. Разрешить исполнительному секретарю после согласования с Президентом УкрЯО и при наличии финансовых возможностей увеличивать размер оклада сотрудникам секретариата.

6. Разрешить исполнительному секретарю при необходимости делить соответствующую должностную ставку на 2-4 части и принимать на эти неполные ставки сотрудников для работы в секретариате по совместительству или в штате.


Похожие:

Проект регламенту роботи зборів iconК Административному регламенту по оказанию муниципальной услуги Предоставление...
Административному регламенту по оказанию муниципальной услуги Предоставление муниципального
Проект регламенту роботи зборів iconЛінгвокраїнознавства “ History and Culture of Britain (late 18 th...
Навчально-методична розробка з Лінгвокраїнознавства “History and Culture of Britain (late 18th –19th centuries” (для самостійної...
Проект регламенту роботи зборів iconК Административному регламенту Федерального агентства по недропользованию...
Административному регламенту Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по предоставлению...
Проект регламенту роботи зборів iconТема : Процессы
Мета роботи: Овладение системными программными средствами порождения и завершения процессов. 
Проект регламенту роботи зборів iconОб утверждении Положения о нагрудном знаке депутата Рязанской областной Думы
Закона Рязанской области «О статусе депутата Рязанской областной Думы», рассмотрев проект Положения о нагрудном знаке депутата Рязанской...
Проект регламенту роботи зборів iconС.І. Черніков майор вн служби
Тема №5 Особливості роботи пожежно-рятувальних підрозділів під час паводків затоплень селів
Проект регламенту роботи зборів iconЗавдання до контрольної роботи. 2 семестр
Сформировать второй массив, в который переписать из исходного только четные положительные элементы
Проект регламенту роботи зборів iconОтчетность как подготовить письма
...
Проект регламенту роботи зборів iconЗаявление
Административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по регистрации автомототранспортных...
Проект регламенту роботи зборів iconДетский сад общеразвивающего вида «теремок» Г. Десногорска смоленской области проект
В связи с этим был разработан проект «Совершенствование методической работы по патриотическому воспитанию дошкольников». Проект призван...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница