Анкета підприємства, установи, організації, завірена печаткою підприємства
Скачать 168.39 Kb.
НазваниеАнкета підприємства, установи, організації, завірена печаткою підприємства
Дата публикации02.10.2014
Размер168.39 Kb.
ТипАнкета
shkolnie.ru > Бухгалтерия > Анкета
Затверджено

Наказ Міністерства промислової

політики України

від 28 березня 2014р. №103
ПЕРЕЛІК

форм приймання звітності за _______ квартал 2014 року по ___________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

1

Назва форми

форми

Підпис, особи, яка прийняла звіт

1

Анкета підприємства, установи, організації, завірена печаткою підприємства2

Баланс підприємства

1
3

Звіт про фінансові результати

2
4

Звіт з праці

1-ПВ місячна
5

Звіт з праці

І-ПВ квартальна
6

Капітальні інвестиції (квартальна) (наростаючим підсумком з початку року)

2-інвес-тиції
7

Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємств

ЗВ
8

Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств9

Кредиторська заборгованість підприємств (організацій) по окремих показниках звітності

1-КЗ
10

Розрахунок частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності11

Податкова декларація на додану вартість ( наростаючим підсумком з початку року в тис.грн. з одним десятковим знаком)12

Пояснювальна записка до фінансового звіту13

Декларація про валютні цінності, що належать резиденту України і знаходяться за її межами14

Звіт «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності» (в паперовому та електронному вигляді )

1ПП
15

Звіт про експорт (імпорт) товарів , послуг

5-зез,9-зез,
16

Звіт про виконання показників фінансового плану за І (ІІ, ІІІ) квартал 2014 року та наростаючим підсумком за І півріччя (9 місяців) 2014 року17

Пояснювальна записка про виконання показників фінансового плану за І (ІІ, ІІІ) квартал 2014 року та наростаючим підсумком за І півріччя (9 місяців) 2014 року18.

Звіт керівників підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємстваПримітка: Звіт подається у тис.грн. без десяткового знаку.
Директор департаменту фінансово -

економічного забезпечення промисловості _______________________ _______________

^ Начальник відділу фінансового

планування роботи та звітності підприємств _______________________ ______________

Керівник структурного підрозділу _______________________ ______________

^ Спеціаліст відділу фінансового планування роботи

та звітності підприємств, який здійснював

прийняття фінансового звіту _____________________ ______________

Затверджено

Наказ Міністерства промислової

політики України

від 28 березня 2013. №103
^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо підготовки, складання та подання квартальної фінансової звітності протягом 2014 року підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Мінпромполітики України
^ I. Загальні положення

Керівникам підприємств, установ, організацій, що належить до сфери управління Мінпромполітики України (далі – Підприємства), відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV рекомендується забезпечити умови для своєчасного складання квартальної фінансової звітності протягом 2014 року в обсязі і за формами, затвердженими відповідними наказами Міністерства фінансів України, та згідно з вимогами, визначеними цими Методичними рекомендаціями та Переліком форм приймання квартальної звітності.

До Мінпромполітики України звіт подається особисто головним бухгалтером підприємства, заступником головного бухгалтера або керівником підприємства (за відсутності посади головного бухгалтера).

Звіт подається у друкованому вигляді в окремій папці, а також на магнітних носіях з використанням програми «Бест-звіт плюс» або «M.Е.Doc».

При складанні фінансової звітності слід звернути увагу на заповнення усіх реквізитів, передбачених формами звітності (повна і чітка назва підприємства, територія, форма власності, орган державного управління, галузь і вид діяльності, повна адреса, коди і т.п.).

На звіті, крім юридичної адреси, необхідно вказати адресу фактичного місцерозташування підприємства та контактний телефон головного бухгалтера.

Подання квартальної фінансової звітності протягом 2014 року супроводжується листом за підписом керівника підприємства, в якому зазначається перелік форм звітності та додатків до них.

^ При поданні квартального фінансового звіту протягом 2014 року не в повному обсязі та з порушенням термінів, звіт вважається таким, що не прийнятий.

Квартальний фінансовий звіт у 2014 році складається відповідно до вимог діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності з урахуванням змін, що відбулися протягом звітного періоду.

Всі господарські операції, які відбувались на підприємстві протягом звітного періоду, мають бути відображені у бухгалтерському обліку із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1591) та Інструкції про його застосування, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185, або спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за № 389/5580.

Всі форми квартальної звітності складаються за звітний період в тисячах гривень без десяткових знаків та засвідчуються підписом керівника, головного бухгалтера і печаткою підприємства (наказ Міністерства фінансів України від 11.04.2013 №476). Податкова декларація з податку на додану вартість складається у тисячах гривень з одним десятковим знаком наростаючим підсумком з початку року (наказ Міністерства доходів і зборів України від 13 листопада 2013 року № 678).

Підприємства, що знаходяться в стадії ліквідації, реорганізації, складають і подають звітність до Мінпромполітики України до зняття їх з обліку в органах статистики за місцезнаходженням.

Підприємства подають звітність до Мінпромполітики України відповідно до орієнтованого графіка подання квартальної фінансової звітності у 2014 році підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Мінпромполітики України (додаток 1).
^ II. Склад квартальної фінансової звітності

У 2014 році підприємства складають та подають фінансову звітність у складі, визначеному Переліком форм приймання квартальної звітності.

Пояснювальна записка до звіту за результатами роботи у 2014 році подається в двох примірниках за формою, встановленою додатком 2.

Звіт керівника Підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства надається за діючим (укладеним) контрактом з керівником підприємства. У разі невиконання керівником показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства, надається пояснювальна записка щодо причини такого невиконання.

Керівники Підприємств перед складанням квартальної звітності видають наказ по підприємству з обов’язковим визначенням термінів та відповідальних осіб щодо складання та подання звітності за відповідний період. З метою забезпечення достовірності фінансових результатів і формування звітності в програмі «Бест-звіт плюс» (або «M.Е.Doc»), проводять необхідний інструктаж для працівників, які будуть приймати участь у складанні звітності.
Додаток 1

до Методичних рекомендацій щодо підготовки, складання та подання квартальної фінансової звітності протягом 2014 року підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Мінпромполітики України
^ ОРІЄНТОВНИЙ Графік

подання квартальної фінансової звітності у 2014 році підприємствами, установами організаціями, що належать до сфери управління Мінпромполітики України
Назва області

НДІ, СКБ та інші

Промислові підприємства

1 квартал

1 півріччя

9 місяців

1 квартал

1 півріччя

9 місяців

1

2

Вінницька

15.04

16.07

16.10

22.04

21.07

23.10Волинська

15.04

16.07

15.10

15.04

17.07

17.10Дніпропетровська

28.04

28.07

29.10

28.04

29.07

29.10Донецька

28.04

28.07

29.10

28.04

29.07

29.10Житомирська

15.04

16.07

17.10

18.04

18.07

17.10Закарпатська

15.04

16.07

17.10

15.04

17.07

20.10Запорізька

18.04

17.07

20.10

18.04

18.07

24.10Івано-Франківська

15.04

16.07

15.10

15.04

16.07

20.10м.Київ

30.04

31.07

31.10

30.04

31.07

30.10Київська

29.04

30.07

30.10

29.04

30.07

30.10Кіровоградська

17.04

18.07

20.10

18.04

15.07

21.10АРК та м.Севастополь

17.04

17.07

22.10

18.04

23.07

22.10Луганська

29.04

29.07

29.10

29.04

29.07

30.10Львівська

18.04

25.07

27.10

23.04

25.07

27.10Миколаївська

17.04

16.07

22.10

22.04

18.07

22.10Одеська

18.04

23.07

23.10

23.04

22.07

27.10Полтавська

22.04

24.07

24.10

24.04

25.07

27.10Рівненська

18.04

23.07

22.10

24.04

23.07

24.10Сумська

18.04

25.07

24.10

25.04

24.07

24.10Тернопільська

22.04

25.07

24.10

25.04

25.07

28.10Харківська

29.04

30.07

30.10

29.04

30.07

30.10Херсонська

18.04

21.07

20.10

22.04

21.07

20.10Хмельницька

17.04

21.07

20.10

22.04

23.07

20.10Черкаська

22.04

25.07

23.10

25.04

25.07

23.10Чернігівська

18.04

25.07

23.10

22.04

25.07

23.10Чернівецька

18.04

21.07

22.10

18.04

22.07

22.10


Додаток 2

до Методичних рекомендацій щодо підготовки, складання та подання квартальної фінансової звітності протягом 2014 року підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Мінпромполітики України
пояснювальна записка

до звіту за _______ квартал 2014 року

  1. Інформація про підприємство

Коротко розкривається інформація про організаційно-правову форму, місцезнаходження підприємства. Наводиться короткий опис основної діяльності підприємства (відповідно до установчих документів та довідки з Державного реєстру підприємств та організацій України, яка видається уповноваженим органом зі статистики).

Розкривається структура підприємства (якщо є філії, відділи, інші відокремлені підрозділи – вказується місцезнаходження, основний вид діяльності по кожному такому структурному підрозділу).

Наводиться інформація щодо розпорядчого документа про облікову політику підприємства (номер та дата затвердження розпорядчого документа і дата погодження з Мінпромполітики України).

При зміні статутного капіталу підприємства вказуються причини цих змін
(із зазначенням номерів і дат наказів або інших рішень уповноваженого органу управління).


^ 2. Виробнича діяльність підприємства

Наводяться основні показники виробничої діяльності (наявність виробничих потужностей, земельних ділянок, обсяги виробництва основних видів продукції тощо). Крім того, детально розкривається інформація про витрати на незавершене виробництво.

^ Виробничі показники порівнюються з аналогічними показниками відповідного періоду попереднього року. Розкриваються причини значних відхилень показників.

^ 3. Дебіторська та кредиторська заборгованості

Детально розшифровуються як довгострокова, так і поточна дебіторська та кредиторська заборгованості. Обов’язково вказується сума простроченої заборгованості та заходи, спрямовані на її погашення (у стовпчику «Примітки»).

^ Перелік дебіторів і кредиторів в розрізі контрагентів наводиться за формою:з/п

Назва підприємства, установи, організації

Сума заборгованості, гривень

^ За що виникла заборгованість

Дата виникнення заборгованості

Примітки

Обов’язково розкривається склад іншої заборгованості (ряд. 1155, 1515, 1690 форми № 1 «Баланс»).

2

Продовження додатка 2^ У разі зростання заборгованості порівняно з початком року вказуються причини такого зростання.

Крім того, наводиться інформація щодо вжитих заходів із погашення дебіторської та кредиторської заборгованості за формою:


з/п

Назва прийнятих заходів

Результати прийнятих заходів

….

^ 4. Сплата податків, зборів та обов’язкових платежів

Розкривається інформація про нарахування та сплату податків, зборів та обов’язкових платежів. Вказуються причини виникнення простроченої заборгованості та заходи, спрямовані на її погашення.

У разі зростання податкової заборгованості порівняно з початком року вказуються причини такого зростання.

^ 5. Фінансові результати

Підприємства, що спрацювали прибутково, вказують напрямки використання прибутку.

Підприємства, які отримали збитки, надають детальне пояснення причин збитковості та планові заходи щодо недопущення збитків у майбутньому.

^ 6. Праця і заробітна плата

Розкривається інформація про чисельність працівників підприємства, середньомісячну заробітну плату, умови праці тощо. Проводиться аналіз змін чисельності та заробітної плати порівняно з попереднім роком.

^ Підприємства, які мають заборгованість із виплати заробітної плати, надають пояснення щодо виникнення заборгованості та вказують шляхи її погашення.


^ 7. Наявність та використання основних засобів і нематеріальних активів

Вказуються суми капітальних інвестицій.

Розкривається інформація про незавершене будівництво, оновлення (у тому числі придбання) та вибуття (у тому числі реалізацію) основних засобів і нематеріальних активів.

^ Аналізуються зміни вартості основних засобів та капітальних інвестицій порівняно з відповідним періодом минулого року.3
Продовження додатка 2


^ 8. Утримання об’єктів соціальної сфери

Підприємства, що мають на балансі об’єкти соціальної сфери, розкривають інформацію про витрати на утримання цих об’єктів, наявність заборгованості щодо сплати комунальних платежів, проблемні питання тощо.

^ 9. Зовнішньоекономічна діяльність

Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, розкривають інформацію про наявні контракти, заборгованість. У разі наявності простроченої заборгованості наводяться причини її виникнення та заходи, спрямовані на її погашення.

10. Інше

Розкривається інформація про зміни, що відбулися у статтях фінансової звітності, але не розкриті у попередніх розділах. Крім того, наводиться інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансовому звіті, але є обов’язковою для розкриття, за вимогами відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

11. Проблемні питання та шляхи їх вирішення

Розкриваються основні проблемні питання діяльності підприємства та наводяться заходи, що розробляються керівництвом та спрямовані на успішну роботу у звітному періоді.

Керівник _________________________
Головний бухгалтер ________________
М.П.

Похожие:

Анкета підприємства, установи, організації, завірена печаткою підприємства iconНаказ Міністерства праці та
Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання центрам зайнятості...
Анкета підприємства, установи, організації, завірена печаткою підприємства iconПовне найменування підприємства, установи чи організації або піб...
Піб майбутнього підписувача особи, на яку необхідно видати сертифікат, наприклад, бухгалтера
Анкета підприємства, установи, організації, завірена печаткою підприємства iconПовне найменування підприємства, установи чи організації або піб...
Піб майбутнього підписувача особи, на яку необхідно видати сертифікат, наприклад, бухгалтера
Анкета підприємства, установи, організації, завірена печаткою підприємства iconНаказ Міністерства праці та
Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання, а також...
Анкета підприємства, установи, організації, завірена печаткою підприємства iconПовне найменування підприємства, установи чи організації або прізвище,...
Представник), здійснити від імені довірителя процедуру реєстрації заявника та генерації ключів для наступних підписувачів акредитованого...
Анкета підприємства, установи, організації, завірена печаткою підприємства iconЗазначити прізвище, ім'я, по батькові І посаду керівника підприємства...

Анкета підприємства, установи, організації, завірена печаткою підприємства iconЗатверджую
Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних...
Анкета підприємства, установи, організації, завірена печаткою підприємства iconЗатверджую
Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних...
Анкета підприємства, установи, організації, завірена печаткою підприємства iconНаказ
Про забезпечення прав керівних працівників підприємства для укладання І розірвання трудових І підрядних договорів (контрактів)
Анкета підприємства, установи, організації, завірена печаткою підприємства iconЗазначити назву підприємства, зазначити прізвище, ім'я й по батькові директора

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница