Наказ
Скачать 27.46 Kb.
НазваниеНаказ
Дата публикации11.03.2014
Размер27.46 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Бухгалтерия > Документы

НАКАЗ__________________________________________________________________________________________

(зазначити назву посади керівника і назву підприємства)
Місто________________________ від _________20__р.
№________
Про забезпечення прав керівних працівників підприємства для укладання і розірвання трудових і підрядних договорів (контрактів)
З метою забезпечення прав керівних працівників по най­манню (залученню) фахівців, службовців і інших осіб
НАКАЗУЮ:
І. Довести до відома відділів і служб підприємства до _______________20__р., що керівним працівникам підприємства, згідно з укладеними з ними контрактами, надані права са­мостійно від імені підприємства укладати і припиняти такі договори (контракти):

1) трудові договори на звичайних умовах, відображених у розпорядженні про прийняття на роботу, що видається від­повідним керівним працівником;

2) контракти з керівниками підрозділів, підпорядкованих відповідному керівному працівникові договори і контракти з працівниками цих підрозділів укладаються з подання їх керів­ників відповідними керівними працівниками);

3) контракти з окремими працівниками, підпорядкованими відповідному керівному працівникові;

4) контракти у цілому з підрозділами (колективами, група­ми) працівників, підпорядкованими відповідному керівному працівникові (тобто колективні контракти, підписуванні кож­ним членом колективу);

5) внутрішньогосподарські контракти з колективами або окремими працівниками підприємства (тобто договори, що не є трудовими);

6) цивільно - правні підрядні контракти (договори) з колек­тивами або окремими особами.

Зазначені права делеговано таким керівним працівникам підприємства:

Головному бухгалтерові підприємства ___________________________________________у повному обсязі;

(зазначити П.І.Б.)

Заступникові керівника підприємства ____________________________________________ у повному обсязі;

((зазначити П.І.Б.)

2. Відділам і службам підприємства забезпечити реалізацію зазначених у пункті 1 наказу прав, маючи на увазі, що укла­дені керівними працівниками згідно з делегованими ним по­вноваженнями договори і контракти народжують повноцінні трудові або цивільно-правні стосунки осіб, що їх уклали, з підприємством. Відповідальні - керівники відділів та служб.

Установити, що договори (контракти), розпорядження, ві­домості, акти і інші документи, підписані керівним працівни­ком щодо найманих ним фахівців, службовців, інших осіб прирівнюються до аналогічних документів, підписаних ке­рівником підприємства, приймаються до виконання всіма від­ділами і службами підприємства.

3. Відділові кадрів на підставі трудових договорів (контрак­тів) і розпоряджень про прийняття на роботу, укладених (ви­даваних) керівними працівниками підприємства, здійснювати оформлення прийняття на роботу відповідних фахівців, служ­бовців, інших працівників, а також здійснювати стосовно них і інші обов'язки, покладені на відділ кадрів (зберігання і запов­нення трудових книжок, ведення документації по кадрах то­що) . Відповідальний - керівник відділу кадрів.

4. Бухгалтерії підприємства приймати до обробки і виконан­ня усі документи стосовно оплати праці (інших виплат) фахів­ців, службовців, інших осіб, з якими керівні працівники у відповідності до делегованих ним прав уклали трудові і під­рядні договори (контракти). Відповідальний - головний бух­галтер
_________________________ ____________________________________

(зазначити посаду керівника) (особистий підпис і його розшифрування)

Похожие:

Наказ iconНаказ Міністерства фінансів України

Наказ iconНазвание мероприятия
Региональный социальный проект «Мой наказ Президенту» (номинация «То, что не высказать словами»)
Наказ iconНаказ Міністерства праці та
Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання центрам зайнятості...
Наказ iconПідприємство "ооо" наказ
На виконання Закону України "Про пожежну безпеку", Правил пожежної безпеки в Україні, а також з метою підтримання необхідного рівня...
Наказ iconО проведении муниципального конкурса социального проекта
В соответствии с Положением о социальном проекте «Мой наказ Президенту», посвященном выборам Президента рф, утвержденным Уполномоченным...
Наказ iconНаказ
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99 №309, та Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового...
Наказ iconНаказ
Кабінету Міністрів України від 27. 12. 2008 №1149, та пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання...
Наказ iconНаказ Міністерства праці та
Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання, а також...
Наказ iconНаказ
Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року №581, на виконання...
Наказ iconНаказ
Міністрів України від 27 лютого 2012 року №148 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница