Позовна заява про стягнення суми страхового відшкодування
Скачать 98.28 Kb.
НазваниеПозовна заява про стягнення суми страхового відшкодування
Дата публикации16.05.2013
Размер98.28 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Банк > Документы
До Шевченківського районного суду міста Києва

Позивач: [Ваше ФИО]

[Ваш адрес]

[Ваш тел]

Відповідач: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Лафорт"

04050, м. Київ, вул. Довнар-Запольського, буд. 9/10

тел.: 044 390 50 25

факс: 044 390 57 75

Ціна позову: […] грн.

Судовий збір: [Ціна позову * 1%] грн.
ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення суми страхового відшкодування
09.07.2012 р. внаслідок ДТП мій автомобіль (далі ТЗ) [ваша марка модель] д/з [ваш номер] зазнав технічних пошкоджень, винним у ДТП визнаний [ФИО виновника] згідно постанови Деснянського районного суду у м. Києві від 20.08.2012 р., яка станом на 06.09.2012 р. набрала законної сили (копія додається).
Цивільно-правова відповідальність [ФИО виновника] була застрахована у Приватному акціонерному товаристві "Страхова компанія "Лафорт" (далі СК “Лафорт“) згідно полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі ОСЦПВВНТЗ) номер [номер полиса виновника] (копія додається).
09.07.2012 р. на вимогу ст. 33 закону України (далі ЗУ) Про ОСЦПВВНТЗ я повідомив СК “Лафорт“ про страховий випадок та надав всі необхідні документи, що підтверджується відповідним повідомленням з переліком поданих документів (копія додається).
09.07.2012 р. мій ТЗ було доставлено на спеціалізоване підприємство автомобільного сервісу ^ ТОВ "АВТОСОЮЗ", що належить до сервісної мережі пунктів технічного обслуговування та гарантійного ремонту Фольксваген, для збереження його в такому стані, в якому воно знаходилося після ДТП. 13.07.2012 р. в приміщенні ^ ТОВ "АВТОСОЮЗ" експерт призначеним СК “Лафорт“ провів огляд мого ТЗ, під час огляду експерт був повідомлений про те, що відновлюваний ремонт мого ТЗ буде виконувати ^ ТОВ "АВТОСОЮЗ". 27.07.2012 р. я повідомив СК “Лафорт“ що відновлюваний ремонт мого ТЗ буде виконувати ТОВ "АВТОСОЮЗ", та передав в СК “Лафорт“ рахунок на відновлюваний ремонт (копія додається). 31.08.2012 р. я відремонтував свій ТЗ за власний рахунок на ^ ТОВ "АВТОСОЮЗ", що підтверджується актом виконаних робіт номер [номера] (копія додається) та відповідними касовими квитанціями [номера] (копії додаються).
06.09.2012 р. на вимогу ст. 35 ЗУ Про ОСЦПВВНТЗ я подав в СК “Лафорт“ заяву про страхове відшкодування зі всіма документами, що вимагалися, акт виконаних робіт та касові квитанції, що підтверджується відповідною заявою з переліком поданих документів (копія додається).
Відповідно до ст. 36 ЗУ Про ОСЦПВВНТЗ протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення страховик зобов'язаний направити заявнику письмове повідомлення про прийняте рішення. Крім того, відповідно до ст. 36.2 ЗУ Про ОСЦПВВНТЗ страховик зобов'язаний узгодити розмір страхового відшкодування з особою, яка має на це право, та виплатити страхове відшкодування не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування. Таким чином виплата страхового відшкодування мала бути здійснена СК “Лафорт“ до 06.12.2012 р.
Проте станом на 24.01.2013 р. страхове відшкодування не виплачене, що підтверджується історією операцій по картковому рахунку вказаному в заяві про страхове відшкодування (екранна копія історії операцій за останні 8 тижнів додається), письмове повідомлення про прийняте рішення не направлене, що підтверджується тим, що я 11.01.2013 р. особисто забрав це рішення від 04.01.2013 р. в канцелярії СК “Лафорт“ (копія додається), в якому не має жодних узгоджень розміру страхового відшкодування та не вказано часу виплати страхового відшкодування.
19.12.2012 р. намагаючись вирішити питання виплати в досудовому порядку, я передав в СК “Лафорт“ претензію, що до виплати страхового відшкодування (копія додається), 11.01.2013 р. повторно передав претензію, а також заяву про надання письмового офіційного обґрунтованого рішення щодо виплати та розміру страхового відшкодування (копії додаються), та попередив що в разі бездіяльності СК “Лафорт“ буду змушений подавати відповідний судовий позов на СК “Лафорт“. Станом на 24.01.2013 р. жодних відповідей та обґрунтованого рішення щодо часу та розміру страхового відшкодування від СК “Лафорт“ не надійшло.
Вважаю поведінку СК “Лафорт“ такою, що порушує чинне законодавство та мої права як потерпілого внаслідок ДТП, в зв’язку з наступним:
^ 1. Підстави відповідальності.
Відповідно до ст. 6 ЗУ Про ОСЦПВВНТЗ страховим випадком є ДТП, що сталася за участю забезпеченого транспортного засобу, внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована, за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та/або майну потерпілого. Цивільно-правова відповідальність [ФИО виновника] за шкоду, заподіяну під час керування автомобілем [марка модель виновника] д/з [номер виновника] станом на 09.07.2012 р. (дата ДТП) була застрахована у СК “Лафорт“ згідно полісу ОСЦПВВНТЗ номер [номер полиса виновника] (копія додається).
Відповідно до п.1 ст. 1188.1 Цивільного Кодексу України шкода, завдана одній особі з вини іншої особи внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, відшкодовується винною особою. [ФИО виновника] підтверджується судовою постановою номер [номер] від 20.08.2012 р. Деснянського районного суду у м. Києві (копія додається). Оскільки вина застрахованої за полісом номер [номер полиса виновника] особи визнана судом, то ДТП, що сталася 09.07.2012 р. відповідно до ст. 6 ЗУ Про ОСЦПВВНТЗ є страховим випадком, внаслідок якого у Відповідача настає обов’язок здійснити виплату страхового відшкодування.
^ 2. Розмір відшкодування.
Відповідно до ст. 29 ЗУ Про ОСЦПВВНТЗ у зв'язку з пошкодженням ТЗ відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом ТЗ з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому законодавством.
Мої витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом мого ТЗ підтверджуються актом виконаних робіт виданим ^ ТОВ "АВТОСОЮЗ" від 31.08.2012 р. номер [номера] на суму [сумма] (копія додається) та відповідними касовими квитанціями [номер] на суму [сумма] грн та комісії банку [номер] на суму [сумма] грн (копії додаються). Тобто мої витрати пов'язані з відновлювальним ремонтом ТЗ склали [сумма] грн.
Вартість відновлювального ремонту колісного транспортного засобу (далі КТЗ) здійснюється відповідно до Методики товарознавчої експертизи і оцінки транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від 24.11.2003 р. 142/5/2092, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.11.2003 р. за № 1074/8395 (далі Методика).
Відповідно до Методики вартість відновлювального ремонту з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу КТЗ, розраховується відповідно до вимог пункту 8.2, а саме, як сума вартості ремонтно-відновлювальних робіт, вартості необхідних для ремонту матеріалів та вартості нових складників, що підлягають заміні під час ремонту з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу.
Відповідно до ст. 8.5.6 Методики у разі документального підтвердження відновлення КТЗ (наданий акт виконаних робіт) чи його складової частини на спеціалізованому для даної моделі КТЗ підприємстві (^ ТОВ "АВТОСОЮЗ") розрахунки вартості ремонтно-відновлювальних робіт проводяться на підставі вартості однієї нормо-години ремонтних робіт цього підприємства. Відповідно до ст. 8.5.11 Методики пріоритетними є дані про вартість складових частин, які поставляє виробник КТЗ у мережу своїх офіційних дилерів у регіоні (^ ТОВ "АВТОСОЮЗ"). Відповідно до ст. 7.37 Методики коефіцієнт фізичного зносу приймається таким, що дорівнює нулю для нових складників та для складників КТЗ, строк експлуатації яких не перевищує: 7 років - для інших легкових КТЗ (мається на увазі виробництва не країн СНД).
Таким чином відповідно до Методики та згідно акту виконаних робіт вартість відновлювального ремонту повинна бути [сумма] грн. Фактична вартість відновлювального ремонту з урахуванням бонусу [сумма] грн. наданого ^ ТОВ "АВТОСОЮЗ" становить [сумма] грн. Отже розмір страхового відшкодування, що належить до виплати на мою користь з урахуванням комісії банку [сумма] грн. повинен становити: [сумма] грн.
Крім того відповідно до ст. 992.1 Цивільного Кодексу України у разі несплати страховиком страхувальникові або іншій особі страхової виплати страховик зобов’язаний сплатити неустойку в розмірі, встановленому договором або законом. Відповідно ст. 36.5 ЗУ Про ОСЦПВВНТЗ за кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє протягом періоду, за який нараховується пеня. Згідно з офіційним веб-сайтом Національного банку України розмір облікової ставки з 23.03.2012 р. становить 7,5%. Так як на даний час день виплати страхового відшкодування не відомий, тобто не можливо розрахувати кількість днів прострочення виплати, то розрахунок пені буде проведено на день подачі позову, тобто з 06.12.2012 по 24.01.2013 р.:

[сумма] * 2 * 0.075 * 50 / 365 = [сумма] грн.
Відповідно до ст. 625 Цивільного Кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Згідно листа Верховного Суду України від 19.07.2011 р. Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з договорів страхування: Оскільки зобов'язання страховиків у разі настання страхового випадку зводиться до здійснення страхової виплати, то таке зобов'язання є грошовим і в разі прострочення його виконання настає відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 625 ЦК, зокрема сплата боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Проценти річних, так само як і інфляційні втрати на суму боргу, входять до складу грошового зобов'язання і на відміну від пені не є санкцією за порушення грошового зобов'язання, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних витрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процентів і отриманні компенсації (плати) від боржника за користування отриманими ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, а тому ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника та незалежно від сплати ним неустойки (пені) за порушення виконання зобов'язання. Таким чином, інфляційні нарахування на суму боргу та три проценти річних є наслідком невиконання грошового зобов'язання. Згідно з офіційним веб-сайтом Національного банку України індекс інфляції у грудні 2012 р. становив 100.2 %, індекс інфляції на січень 2013 р. на разі не відомий. Так як на даний час день виплати страхового відшкодування не відомий, тобто не можливо розрахувати кількість днів прострочення виплати, то розрахунок інфляційних втрат та трьох процентів річних буде проведено на день подачі позову, тобто з 06.12.2012 по 24.01.2013 р.:

[сумма] * (1.002 ^ (50/31) - 1) = [сумма] грн. (інфляційні втрати)

[сумма] * 0.03 * 50 / 365 = [сумма] грн. (три процента річних)

Розрахунок інфляційних втрат здійсненний за методикою Держкомстату, лист від 13.02.09р. №11/1-5/73, виходячи с середньоденного індексу за формулою середньої геометричної незваженої.
Таким чином ціна позову на 24.01.2013 р. становить:

[сумма] + [сумма] + [сумма] + [сумма] = [сумма] грн.
Відповідно до ст. 4.2 ЗУ Про судовий збір ставка судового збору позовної заяви майнового характеру становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати:

[сумма] * 0.01 = [сумма] грн.
3. Підсудність.
Відповідно до ст. 109.2 Цивільно Процесуального Кодексу України позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням. Місцезнаходження СК “Лафорт“ - м. Київ, вул. Довнар-Запольського, буд. 9/10.
В зв’язку з наведеним, керуючись ст. 3 та ст. 110 Цивільно Процесуального Кодексу України, та ст. 526 Цивільного кодексу України,

^ ПРОШУ СУД:

 1. Прийняти дану позовну заяву до розгляду.

 2. Стягнути з Відповідача на мою користь [сумма] грн. страхового відшкодування.

 3. Стягнути з Відповідача на мою користь [сумма] грн пені, [сумма] грн. інфляційних втрат, та [сумма] грн. три процента річних за прострочення виплати страхового відшкодування.

 4. При можливості перерахувати відповідно до фактичної кількість днів прострочення виплати: пеню, інфляційні втрати та три процента річних за прострочення виплати страхового відшкодування.

 5. Всі витрати, пов’язані з розглядом справи покласти на Відповідача відповідно до ст. 88 Цивільно Процесуального Кодексу України.

 6. Накласти арешт на майно та грошові кошти, що належать Відповідачеві, відповідно до п1. ст. 152.1 Цивільно Процесуального Кодексу України. Нажаль СК “Лафорт“ жодним чином не реагує на звернення до неї, а також безпідставно затягує виплату, не законно користуючись моїми коштами, чим порушує мої права як потерпілого внаслідок ДТП.


Додатки до позову:

 1. Копія позовної заяви та доданих документів.

 2. Касова квитанція про сплату судового збору.

 3. Копія судової постанови номер [номер] від 20.08.2012 р. Деснянського районного суду у м. Києві.

 4. Копія мого полісу ОСЦПВВНТЗ на момент ДТП.

 5. Копія полісу ОСЦПВВНТЗ винуватця ДТП застрахованого у СК “Лафорт“.

 6. Копія довідки ДАІ з місця ДТП.

 7. Копія повідомлення про страховий випадок поданого до СК “Лафорт“ 09.07.2012 р.

 8. Копія рахунку ^ ТОВ "АВТОСОЮЗ" поданого до СК “Лафорт“ 27.07.2012 р.

 9. Копія акту виконаних робіт від 31.08.2012 р. номер [номера].

 10. Копія касових квитанцій [номера] на користь ^ ТОВ "АВТОСОЮЗ".

 11. Копія заяви про страхове відшкодування поданої до СК “Лафорт“ 06.09.2012 р.

 12. Екранна копія історії операцій за останні 8 тижнів по картковому рахунку вказаному в заяві про страхове відшкодування.

 13. Копія рішення СК “Лафорт“ від 04.01.2013 р. забране в канцелярії 11.01.2013 р.

 14. Копія претензії поданої до СК “Лафорт“ 19.12.2012 р.

 15. Копія претензії поданої до СК “Лафорт“ 11.01.2013 р.

 16. Копія заяви про надання письмового офіційного обґрунтованого рішення щодо виплати та розміру страхового відшкодування поданої до СК “Лафорт“ 11.01.2013 р.


24.01.2013 р. [Ваше ФИО]

Похожие:

Позовна заява про стягнення суми страхового відшкодування iconПозовна заява про відшкодування матеріальної шкоди
Хоч моя швидкість І була не вищою за 50 кілометрів на годину, внаслідок відсутності попереджуючих знаків, недостатності освітлення...
Позовна заява про стягнення суми страхового відшкодування iconЗаява
Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)
Позовна заява про стягнення суми страхового відшкодування iconОб организации страхового дела в российской федерации
Настоящий Закон регулирует отношения между лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере страхового дела, или с их участием,...
Позовна заява про стягнення суми страхового відшкодування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Суми, 28–29 лютого 2012 р. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 192 с
Позовна заява про стягнення суми страхового відшкодування iconЗаява про вступ видавничої компанії
Дата святкування річниці з дня створення компанії (якщо не співпадає із датою створення)
Позовна заява про стягнення суми страхового відшкодування iconЗаява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*
Позовна заява про стягнення суми страхового відшкодування iconКраткая информация при наступлении страхового случая Медицинское страхование
Уже более 3 лет страховое обслуживание туристов осуществляется без франшиз, сумма страхового покрытия составляет 30 000 долларов...
Позовна заява про стягнення суми страхового відшкодування iconПдфо, якщо від не має найманих осіб І дохід у звітному кварталі на...
Податкового кодексу України, відповідно до якого податкові агенти подають податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого)...
Позовна заява про стягнення суми страхового відшкодування iconПублічне акціонерне товариство «Дельта Банк», що іменується надалі «Банк»
Кр співробітників Клієнта. Відомість містить інформацію про суми заробітної плати, авансів на відрядження та інших виплат для зарахування...
Позовна заява про стягнення суми страхового відшкодування iconПравила страхования ответственности судовладельцев часть I. Термины...
Общие исключения из страхового покрытия, предоставленного на условиях, перечисленных в Разделах 1 и 2 части III настоящих Правил
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница