Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства
Скачать 100.34 Kb.
НазваниеЗвіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства
Дата публикации28.10.2014
Размер100.34 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Банк > Документы
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

Публічного акціонерного товариства

Дельта Банк”


за I квартал 2012 року
(тис. грн.)


Найменування статті


I квартал 2012 року


I квартал 2011 року


за I квартал 2012 року


за I квартал 2012 року наростаючим підсумком з початку року


за I квартал 2011 року


за I квартал 2011 року наростаючим підсумком з початку року


1


2


3


4


5


Процентні доходи


634 096


634 096


2 044 736


2 044 736


Процентні витрати


(526 094)


(526 094)


(338 456)


(338 456)


^ Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)


108 002


108 002


1 706 280


1 706 280


Комісійні доходи


357 837


357 837


166 617


166 617


Комісійні витрати


(10 650)


(10 650)


(5 268)


(5 268)


Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку


0


0


0


0


Результат від операцій з хеджування справедливої вартості


0


0


0


0


Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки


28


28


0


0Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж


3 518


3 518


15


15


Результат від операцій з іноземною валютою


(560)


(560)


7 411


7 411


Результат від переоцінки іноземної валюти


(12 253)


(12 253)


(3 100)


(3 100)


Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості


12 359


12 359


0


0


Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова


0


0


0


0


Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова


0


0


0


0


Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках


(312 564)


(312 564)


622 377


622 377


Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів


(1 896)


(1 896)


261


261


Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж


0


0


0


0


Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення


0


0


0


0


Відрахування до резервів за зобов'язаннями


18 685


18 685


(1 980)


(1 980)


Інші операційні доходи


31 913


31 913


14 397


14 397


Адміністративні та інші операційні витрати


(182 015)


(182 015)


(2 638 151)


(2 638 151)


Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній


0


0


0


0


^ Прибуток/(збиток) до оподаткування


12 404


12 404


(131 141)


(131 141)


Витрати на податок на прибуток


(362)


(362)


140 598


140 598


Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває


12 042


12 042


9 457


9 457


Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування


0


0


0


0


Прибуток/(збиток)


12 042


12 042


9 457


9 457


^ ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:


Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж


(22 883)


(22 883)


3 879


3 879


Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів


0


0


0


0


Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків


0


0


0


0


Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії


0


0


0


0


Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом


0


0


0


0


Інший сукупний дохід після оподаткування


(22 883)


(22 883)


3 879


3 879


Усього сукупного доходу


(10 841)


(10 841)


13 336


13 336
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:


чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)


72,81


72,81


92,72


92,72
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:


чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


0


0


0


0


скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


0


0


0


0
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:


чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)


72,81


72,81


92,72


92,72


Затверджено до випуску та підписано
"17" квітня 2012 року


Голова Ради Директорів О.Ю. ПоповаГоловний бухгалтер Н.К. ШевчукВик. Гринюк О.В.

Тел. 496-36-86

Похожие:

Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconЗвіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки...
Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconЗвіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства

Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconЗвіт про фінансові результати Публічного акціонерного товариства
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки...
Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconРозділ I. Основні відомості про емітента
...
Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconБаланс Публічного акціонерного товариства

Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconПроект регламенту роботи зборів
Звіт виконавчого секретаря Укрят с. В. Барбашева про роботу Товариства у 2009 році
Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconКодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють...
Типова форма контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства
Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconРегламент публічного Інтернет сервісу whois регламент публічного Інтернет сервісу whois
Сервіс whois є джерелом публічної інформації про доменні імена. Така інформація є доступною будь-якій особі через мережу Інтернет...
Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconЗвіт Ревізійної комісії ват «Азот» за 2010 рік. Висновок Ревізійної...
В отчетном периоде Ревизионная комиссия работала, руководствуясь действующим законодательством Украины, Уставом ОАО "Азот", Положением...
Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження n 1-пв (місячна) "Звіт з праці" (далі форма...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница