Звіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства
Скачать 88.06 Kb.
НазваниеЗвіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства
Дата публикации28.10.2014
Размер88.06 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Банк > Документы
Звіт про фінансовий стан

Публічного акціонерного товариства

Дельта Банк”

за I квартал 2012 року

(тис. грн.)


Найменування статті

на

01.04.2012 року 

на

01.01.2012 року 


1


2


3


АКТИВИ


Грошові кошти та їх еквіваленти


2 752 873 


1 989 720 


Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку


206 627 


176 881 


Торгові цінні папери


0


 0


Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток


850 047


850 019 


Кошти в інших банках, у т. ч.:


1 259 569


1 720 698 


в іноземній валюті


1 237 509 


1 177 128 


резерви під знецінення коштів в інших банках


(12 190) 


(33 097) 


Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:


14 430 486 


13 751 614 


кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:


7 862 090 


7 997 117 


в іноземній валюті


2 963 964 


306 0876 


резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів


 (2 125 655)


(2 082 803) 


кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:


6 568 396 


5 754 497 


в іноземній валюті


1 439 275 


1 573 691 


резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів


(2 247 647) 


(1 951 041) 


Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:


2 486 641 


2 411 926 


резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж


 (13 673)


(13 673) 


Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:

 0


резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення


 0

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії


 0

Інвестиційна нерухомість


 1 180 220


1 149 982 


Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток


 0

Відстрочений податковий актив


 0


 0


Основні засоби та нематеріальні активи


299 813 


 287 591


Інші фінансові активи, у т. ч.:


 922 557


770 980 


резерви під інші фінансові активи


(210 719) 


(209 179) 


Інші активи, у т. ч.:


137 250 


105 465 


резерви під інші активи


(1 719) 


(3 954) 


Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття


1 540 


1 540 


^ Усього активів, у т. ч.:


24 527 623 


23 216 416 


в іноземній валюті


 8 325 210


7 755 064 


ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


 


 


Кошти банків, у т. ч.:


7 554 889 


8 288 316 


в іноземній валюті


1 273 674 


1 649 755 


Кошти клієнтів, у т. ч.:


 11 909 197


 10 353 231


кошти юридичних осіб, у т. ч.:


 2 790 293


2 192 749 


в іноземній валюті


1 370 277


1 020 722 


кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:


2 231 831 


1 218 226 


в іноземній валюті


1 132 791 


783 645 


кошти фізичних осіб, у т. ч.:


 9 118 904


8 160 482 


в іноземній валюті


 4 610 494


4 301 995 кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:


1 247 291 


1 063 922 в іноземній валюті


715 387 


654 468 


Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:


1 154 483 


1 154 483 


в іноземній валюті


 0


 0


Інші залучені кошти


 34 600


 0


Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

 0


Відстрочені податкові зобов'язання


230 000 


230 000 


Резерви за зобов'язаннями


1 380 


 19 957


Інші фінансові зобов'язання


679 942 


584 837 


Інші зобов'язання


24 437 


25 064 


Субординований борг

285 992 


Зобов'язання групи вибуття


0


 0


^ Усього зобов'язань, у т. ч.:


21 588 928 


20 941 880 


в іноземній валюті


 7 638 593


7 600 470 


^ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ


 


 


Статутний капітал


827 000 


827 000 


Емісійні різниці


 0

Незареєстровані внески до статутного капіталу


1 500 000


825 000 


Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)


481 381 


469 338 


Резервні та інші фонди банку


98 301 


98 301 


Резерви переоцінки


 32 013


54 897 


Усього власного капіталу


2 938 695 


2 274 536 


Усього зобов'язань та власного капіталу


24 527 623 


 23 216 416


Затверджено до випуску та підписано
"17" квітня 2012 року


Голова Ради Директорів О.Ю. ПоповаГоловний бухгалтер Н.К. Шевчук
Вик. Гринюк О.В.

Тел. 496-36-86

Похожие:

Звіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства iconЗвіт про фінансові результати Публічного акціонерного товариства
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки...
Звіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства iconЗвіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки...
Звіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства iconЗвіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки...
Звіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства iconРозділ I. Основні відомості про емітента
...
Звіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства iconБаланс Публічного акціонерного товариства

Звіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства iconПроект регламенту роботи зборів
Звіт виконавчого секретаря Укрят с. В. Барбашева про роботу Товариства у 2009 році
Звіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства iconКодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють...
Типова форма контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства
Звіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства iconІнструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Подання податкової декларації про майновий стан І доходи (далі – декларація) передбачено Конституцією України, Кодексом та іншими...
Звіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства iconРегламент публічного Інтернет сервісу whois регламент публічного Інтернет сервісу whois
Сервіс whois є джерелом публічної інформації про доменні імена. Така інформація є доступною будь-якій особі через мережу Інтернет...
Звіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства iconЗвіт Ревізійної комісії ват «Азот» за 2010 рік. Висновок Ревізійної...
В отчетном периоде Ревизионная комиссия работала, руководствуясь действующим законодательством Украины, Уставом ОАО "Азот", Положением...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница