Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства
НазваниеЗвіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства
Дата публикации28.10.2014
Размер60.8 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Банк > Документы
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

Публічного акціонерного товариства

Дельта Банк”


за III квартал 2012 року
(тис. грн.)


Найменування статті


III квартал 2012 року


III квартал 2011 року


за III квартал 2012 року


за III квартал 2012 року наростаючим підсумком з початку року


за III квартал 2011 року


за III квартал 2011 року наростаючим підсумком з початку року


1


2


3


4


5


Процентні доходи

910 743

2 599 492

386 911

2 916 949


Процентні витрати


(733 155)


(1 865 229)


(380 058)


(1 084 766)


^ Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

177 588

734 263

6 853

1 832 183


Комісійні доходи

448 268

1 177 462

219 473

606 624


Комісійні витрати


(14 852)


(38 495)


(8 421)


(20 610)


Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

0

3

850 488

850 488


Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

0

0


Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки

1 599

1 632

0

0Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж


5 995


(2 868)


882


1 010


Результат від операцій з іноземною валютою

(14 549)

(6 220)

7 099

20 856


Результат від переоцінки іноземної валюти


9 173


(46 487)


9 451


(2 185)


Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

6 442

45 360

0

394 236


Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

0


Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

0


Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках


(356 777)


(929 288)


(324 991)


(265 435)


Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів


(1 462)


(7 847)


100


(804)


Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж


0


0


0


0


Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення


0


0


0


0


Відрахування до резервів за зобов'язаннями

(8 093)

11 801

222

(2 193)


Інші операційні доходи

48 396

113 399

16 371

42 127


Адміністративні та інші операційні витрати

(307 189)

(1 019 573)

(164 179)

(2 943 541)


Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

0

0

0

0

^ Прибуток/(збиток) до оподаткування

(5 461)

33 142

613 348

512 756


Витрати на податок на прибуток

29 197

28 557

(133 966)

6 153


Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

23 736

61 699

479 382

518 909


Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

0

0

0

0


Прибуток/(збиток)

23 736

61 699

479 382

518 909


^ ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

0

0

0

0


Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

(7 492)

(71 477)

(14 257)

(1 755)


Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

0

0


Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків

0

0

0

0


Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0


Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

0

0

0

0


Інший сукупний дохід після оподаткування

(7 492)

(71 477)

(14 257)

(1 755)


Усього сукупного доходу

16 244

(9 778)

465 125

517 154

Прибуток/(збиток) на акцію від

діяльності, що триває:

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)

52,15

281,67

3 642,14

3 995,66

скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію (грн.)

52,15

281,67

3 642,14

3 995,66

Прибуток/(збиток) на акцію

від припиненої діяльності:

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)

0

0

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)

0

0

0

0

Прибуток/(збиток) на акцію

за квартал:

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)

52,15

281,67

3 642,14

3 995,66

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)

52,15

281,67

3 642,14

3 995,66


Затверджено до випуску та підписано
"12" жовтня 2012 року


в. о. Голови Ради Директорів В. О. МасюраГоловний бухгалтер Н. К. ШевчукВик. Гринюк О.В.

Тел. 496-36-86

Похожие:

Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconЗвіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки...
Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconЗвіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства

Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconЗвіт про фінансові результати Публічного акціонерного товариства
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки...
Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconРозділ I. Основні відомості про емітента
...
Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconБаланс Публічного акціонерного товариства

Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconПроект регламенту роботи зборів
Звіт виконавчого секретаря Укрят с. В. Барбашева про роботу Товариства у 2009 році
Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconКодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють...
Типова форма контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства
Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconРегламент публічного Інтернет сервісу whois регламент публічного Інтернет сервісу whois
Сервіс whois є джерелом публічної інформації про доменні імена. Така інформація є доступною будь-якій особі через мережу Інтернет...
Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconЗвіт Ревізійної комісії ват «Азот» за 2010 рік. Висновок Ревізійної...
В отчетном периоде Ревизионная комиссия работала, руководствуясь действующим законодательством Украины, Уставом ОАО "Азот", Положением...
Звіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження n 1-пв (місячна) "Звіт з праці" (далі форма...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница