Баланс Публічного акціонерного товариства
Скачать 101.14 Kb.
НазваниеБаланс Публічного акціонерного товариства
Дата публикации27.10.2014
Размер101.14 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Банк > Документы
Баланс

Публічного акціонерного товариства

Дельта Банк”
за III квартал 2011 року
(тис. грн.)


Рядок 


Найменування статті 

На

01.10.2011 року


На

01.01.2011 року


  


АКТИВИ  

  

  Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 528 570

2 388 850Торгові цінні папери 

0

0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах 

0

0Кошти в інших банках, у тому числі: 

450 305

472 441

4.1 

В іноземній валюті 

374 447

0Резерви під знецінення коштів в інших банках 

(6 285)

0

5.1 

Резерви у відсотках до активу 

1,4

0Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 

14 784 428

12 313 004

6.1 

Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 

8 327 789

8 236 990

6.1.1 

В іноземній валюті 

3 447 295

2 279 134

6.2 

Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 

6 456 639

4 076 014

6.2.1 

В іноземній валюті 

1 861 936

918 726Резерви під знецінення кредитів 

(3 436 657)

(3 342 324)

7.1 

Резерви у відсотках до активу 

23,24

27,14Цінні папери в портфелі банку на продаж 

2 326 842

173 666Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

(13 673)

(13 997)

9.1 

Резерви у відсотках до активу 

0,59

8,06

10 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 

0

0

11

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 

0

0

11.1 

Резерви у відсотках до активу 

0

0

12

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 

0

0

13 

Інвестиційна нерухомість 

695 981

190 741

14 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 

789

0

15

Відстрочений податковий актив 

0

0

16

Основні засоби та нематеріальні активи 

279 729

195 308

17

Інші фінансові активи 

2 154 910

1 409 210

18

Резерви під інші фінансові активи 

(1 835)

(846)

18.1 

Резерви у відсотках до активу 


0,08

0,06

3

4

19 

Інші активи 

93 865

13 487

20

Резерви під інші активи 

(1 381)

(1 568)

20.1

Резерви у відсотках до активу 

1,47

11,63

21

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття 

0

0

22

Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 

0

0

22.1

Резерви у відсотках до активу 

0

0

23 

Усього активів, у тому числі: 

18 855 588

13 797 972

23.1

В іноземній валюті 

5 385 826

4 855 444

  


^ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  24

Кошти банків, у тому числі: 

5 931 045

4 515 797

24.1

В іноземній валюті 

658 576

563 346

25 

Кошти юридичних осіб, у тому числі: 

2 000 295

1 135 162

25.1

В іноземній валюті 

943 128

302 986

25.2 

Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 

1 410 020

751 178

25.2.1

В іноземній валюті 

617 543

17 931

26 

Кошти фізичних осіб, у тому числі: 

7 461 291

5 593 317

26.1

В іноземній валюті 

3 896 305

2 934 958

26.2

Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 

1 126 608

720 663

26.2.1

В іноземній валюті 

599 577

484 440

27

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 

203 398

0

27.1

В іноземній валюті 

0

0

28

Інші залучені кошти 

0

76

29

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 

0

0

30

Відстрочені податкові зобов'язання 

0

8 509

31

Резерви за зобов'язаннями 

3 234

1 084

32

Інші фінансові зобов'язання 

1 091 805

908 211

33

Інші зобов'язання 

1 551

318 836

34

Субординований борг 

721 332

709 497

35

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття 

0

0

36

Усього зобов'язань, у тому числі: 

17 413 951

13 190 489

36.1

В іноземній валюті 

7 197 799

5 299 374

  


^ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  37

Статутний капітал 

827 000

510 000

38 

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 

0

0

39

Емісійні різниці 

0

0

40 

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 

98 301

83 366

41 

Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі: 

0

0

41.1

Резерви переоцінки нерухомості 

0

0

41.2

Резерви переоцінки нематеріальних активів 

0

0

3

4

42

Резерви переоцінки цінних паперів 

(2 573)

(818)

43

Резерви переоцінки за операціями хеджування 

0

0

44 

Прибуток/Збиток минулих років  

0

0

45 

Прибуток/Збиток поточного року  

518 909

14 935

46 

Усього власного капіталу 

1 441 637

607 483

47

Усього пасивів 

18 855 588

13 797 972


“14” жовтня 2011 р.

Голова Ради Директорів ___________________ О.Ю. Попова

Головний бухгалтер ____________________ Н.К. ШевчукВик. Гринюк О.В.

Тел. 496-36-86

Похожие:

Баланс Публічного акціонерного товариства iconЗвіт про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства

Баланс Публічного акціонерного товариства iconРозділ I. Основні відомості про емітента
...
Баланс Публічного акціонерного товариства iconЗвіт про фінансові результати Публічного акціонерного товариства
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки...
Баланс Публічного акціонерного товариства iconЗвіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки...
Баланс Публічного акціонерного товариства iconЗвіт про прибутки І збитки та інший сукупний дохід Публічного акціонерного товариства
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки...
Баланс Публічного акціонерного товариства iconКодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють...
Типова форма контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства
Баланс Публічного акціонерного товариства iconРегламент публічного Інтернет сервісу whois регламент публічного Інтернет сервісу whois
Сервіс whois є джерелом публічної інформації про доменні імена. Така інформація є доступною будь-якій особі через мережу Інтернет...
Баланс Публічного акціонерного товариства iconТема Международные валютно-расчетные отношения Тема Платежный баланс...
Вопрос № Соотношение платежей, произведенных данной страной за границей и поступлений, полученных ею из-за границы, за определенных...
Баланс Публічного акціонерного товариства iconПроект регламенту роботи зборів
Звіт виконавчого секретаря Укрят с. В. Барбашева про роботу Товариства у 2009 році
Баланс Публічного акціонерного товариства iconБухгалтерский баланс

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница