Розділ I. Основні відомості про емітента
НазваниеРозділ I. Основні відомості про емітента
страница1/11
Дата публикации30.03.2014
Размер1.49 Mb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Квартальна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

34047020

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

АТ "Дельта Банк"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:

01133

Область:

м.Київ

Район:
Населений пункт:

м. Київ

Вулиця:

вул. Щорса

Будинок:

36-Б

Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:

0444956429

Номер факсу емітента:

0444992845

Веб-сайт емітента:

www.deltabank.com.ua

Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік):

31.03.2013


 

Вступ

      Придбання цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" пов'язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

 

^ Розділ I. Основні відомості про емітента

      Повне офіційне найменування БАНКУ:

      - українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

      - англійською мовою: Public Joint Stock Company «Delta Bank»

      - російською мовою: Публичное акционерное общество «Дельта Банк»

      Скорочене офіційне найменування БАНКУ:

      - українською мовою: АТ «Дельта Банк»

      - англійською мовою: JSC «Delta Bank»

      - російською мовою: АО «Дельта Банк»

      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34047020

      Банк є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Дельта», яке набуло статусу юридичної особи з моменту внесення 14 лютого 2006 року запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Дельта» було зареєстровано Національним банком України 15 лютого 2006 року за реєстраційним № 304 та створене згідно з рішенням Установчих Зборів Учасників (Протокол № 1 від 21 жовтня 2005 року).

      У зв’язку із реорганізацією Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Дельта» шляхом перетворення та зміни назви на Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» 01 жовтня 2009 року здійснено відповідний запис до Державного реєстру банків та проведено державну реєстрацію нової редакції статуту банку.

      Банк зареєстровано як юридичну особу та включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі – «Єдиний державний реєстр») за номером 1 070 105 0012 017828 від 14 лютого 2006 року. Свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи ПАТ «Дельта Банк» серія А01 №646833, видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 14.02.2006р., дата заміни свідоцтва 01.09.2009р.

      Місцезнаходження Банку: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Щорса, 36 «Б».

      Тел.: (044) 495-64-29

      Факс: (044) 499-28-45

      Веб-сторінка Банку: http://deltabank.com.ua

      Електронна пошта Банку: Веб-сторінка Банку по роботі з акціонерами та інвесторами: http://deltabank.com.ua/about/korpor_ypr/ та http://deltabank.com.ua/about/sp_info/

      Банк розпочав свою діяльність з дати державної реєстрації 14.02.2006 року і створений на невизначений строк.

      Протягом звітного періоду операцій щодо купівлі чи продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), які не пов’язані з основною діяльністю, Банк не здійснював.

      Інформація про структурні зміни, які відбулись протягом звітного періоду:

      Стосовно організаційної структури Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» повідомляємо, що на підставі Протоколу засідання Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (надалі за текстом – Банк) № 351 від 16.01.2013р. з 16 січня 2013року були внесені зміни до організаційної структури Банку, а саме:

      - З метою розробки та впровадження нових інтернет-каналів продажу продуктів та послуг Банку створено відділ розвитку інтернет-комунікацій у складі управління розвитку електронних каналів продажів департаменту розвитку роздрібного бізнесу;

      - З метою забезпечення організації ефективного управління та адміністрування ліквідовано департамент корпоративної інтеграції і на його основі створено департамент персоналу;

      - З метою забезпечення організації ефективного управління та адміністрування регіональної мережі внесено зміни до департаменту по роботі з партнерами та торгівельною мережею.

      Стосовно організаційної структури Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» повідомляємо, що на підставі Протоколу засідання Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (надалі за текстом – Банк) №353 від 05.02.2013р. з 08 лютого 2013 року були внесені зміни до організаційної структури Банку, а саме:

      - З метою забезпечення ефективної організації здійснення касових операцій та їх контролю внесено зміни до управління касових операцій та грошового обігу департаменту бухгалтерського обліку, звітності та касових операцій.

      Стосовно організаційної структури Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» повідомляємо, що на підставі Протоколу засідання Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (надалі за текстом – Банк) №361 від 20.03.2013р. з 20 березня 2013 року були внесені зміни до організаційної структури Банку, а саме:

      - З метою розробки, супроводження і вдосконалення методик та систем управління кредитним ризиком, що несе Банк в процесі здійснення кредитних операцій створено департамент контролю кредитних ризиків юридичних осіб;

      - З метою дотримання встановленого задовільного рівня вартості ризику в процесі здійснення кредитних операцій з фізичними особами створено департамент ризиків фізичних осіб;

      - З метою ефективного стягнення простроченої заборгованості з судових боржників створено відділ по роботі з судовими боржниками та сектор по проведенню пошукової роботи у складі управління по роботі з простроченою заборгованістю департаменту операційного обслуговування;

      - Ліквідовано департамент кредитних ризиків, функції якого розподілилися між департаментом контролю кредитних ризиків юридичних осіб та департаментом ризиків фізичних осіб;

      - Ліквідовано сектор по проведенню пошукової роботи у складі відділу по проведенню досудових заходів управління по роботі з простроченою заборгованістю фізичних осіб за споживчими кредитами департаменту по роботі з проблемними активами фізичних осіб.

      Протягом звітного періоду дочiрнi пiдприємства, фiлiї не створювалися та не ліквідовувалися.

      Протягом звітного періоду зміни розміру зареєстрованого та сплаченого (складеного, пайового) капіталу не відбувалися. Зареєстрований та сплачений статутний капітал товариства становить 2 327 000 000,00 (Два мільярди триста двадцять сім мільйонів) гривень 00 копійок.

      Розмір власного капіталу станом на 01.04.2013 р. склав 3 159 891 тис. грн., на початок звітного періоду (на 01.01.2013 р.) становив 3 010 265 тис. грн.

      Протягом звітного періоду товариство не набувало статусу учасника та не припиняло участь в об'єднанні підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

      Протягом звітного періоду Загальні збори акціонерів Банку не проводились.

 

^ Розділ II. Фактори ризику

      Розділ II. Фактори ризику

      Управління ризиками є важливим фактором у банківській справі і є суттєвим елементом операцій. До основних ризиків, яких може зазнавати Банк у своїй діяльності, включають кредитний ризик, ризик ліквідності, ризики, пов’язані із змінами процентних ставок і курсів обміну валют, ринковий ризик та операційно-технологічний ризик, юридичні, стратегічні та ризики репутації.

      Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку в результаті невиконання позичальником чи контрагентом свого зобов’язання перед Банком.

      Щодо управління кредитним ризиком розроблені правила і процедури, створено Кредитний Комітет та Малий Кредитний Комітет, які здійснюють активний моніторинг кредитного ризику. Банк контролює рівень кредитного ризику, який він приймає, встановлюючи ліміти на суми цього ризику. З метою управління кредитним ризиком, Банк здійснює операції з клієнтами та контрагентами, що характеризуються добрим фінансовим станом, забезпечені заставою (відповідно до стандарту банківського продукту).

      Кредитна політика Банку переглядається і затверджується Радою Директорів.

      З метою адекватної оцінки кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб використовується система кредитного скорингу.

      З метою мінімізації впливу кредитного ризику на діяльність Банку використовуються наступні інструменти:

      - регламентація порядку проведення кредитних операцій;

      - встановлення лімітів по кредитним операціям;

      - диверсифікація кредитного портфелю;

      - оцінка (аналіз) кредитоспроможності позичальника;

      - перегляд та вдосконалення скорингових систем;

      - протидія шахрайству;

      - забезпечення кредитної операції ліквідною заставою;

      - страхування предмету застави та життя позичальників;

      - попередня робота з клієнтами з метою попередження виникнення простроченої заборгованності;

      - робота з клієнтами щодо повернення проблемної заборгованості.

      Моніторинг кредитного ризику здійснюється на постійній основі шляхом проведення регулярного аналізу кредитного портфелю.

      Процентний ризик виникає внаслідок можливості зміни вартості фінансових інструментів або майбутніх грошових потоків фінансових інструментів під впливом зміни процентних ставок. Процентний ризик оцінюється тим, наскільки зміни ринкових процентних ставок впливають на процентну маржу і на чистий дохід від процентів. Коли строки активів, що приносять процентний дохід, відрізняються від строків зобов’язань, по яких нараховуються проценти, чистий дохід від процентів буде збільшуватися чи зменшуватися в результаті змін процентних ставок.

      З метою управління процентним ризиком Банк встановлює ліміти (обмеження) на процентний спред (маржу), здійснює моніторинг процентної дохідності по активах та процентних ставок зобов’язань і коригує ціни на Банківські продукти.

      Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності та при управлінні позиціями. Він включає як ризик неможливості фінансування активів у належні строки та за належними ставками, так і ризик неможливості ліквідації активу за прийнятною ціною та у належні строки.

      Банк має доступ до різноманітних джерел фінансування. Отримання коштів відбувається шляхом використання різних інструментів, включаючи депозити, боргові цінні папери та внески учасників до статутного фонду. Завдяки цьому диверсифікуються шляхи фінансування, зменшується залежність від якогось одного джерела фінансування та, як правило, зменшується вартість залучених ресурсів. Банк намагається підтримувати збалансованість між безперервністю фінансування та його різноманітністю, використовуючи зобов’язання з різними періодами виплат.

      Для управління ризиком ліквідності Банк застосовує економічні та адміністративні інструменти.

      Банк постійно здійснює оцінку ризику ліквідності шляхом виявлення і моніторингу змін у фінансуванні, необхідному для досягнення цілей бізнесу, визначених у рамках загальної стратегії.

      Крім того, у рамках стратегії управління ризиком ліквідності, Банк утримує портфель ліквідних активів та дотримується встановлених Національним Банком України розривів між залученим та розміщеними коштами за строками до погашення.

      Банк має активи і зобов’язання, деноміновані у кількох іноземних валютах та знаходиться під впливом коливань курсів іноземної валюти на його фінансовий стан та грошові потоки.

      Валютний ризик виникає у випадку, коли фактичні чи прогнозовані активи в іноземній валюті є більшими або меншими, ніж зобов’язання у тій же валюті.

      Стратегія управління валютним ризиком містить наступні елементи: використання всіх можливих засобів уникнення ризику, який призводить до значних збитків, контроль за ризиком та мінімізація сум імовірних збитків, якщо немає можливості уникнути його повністю, страхування валютного ризику в разі неможливості його уникнення.

      Банк встановлює ліміти і здійснює постійний моніторинг валютних позицій згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України і затвердженими внутрішніми процедурами (положеннями).

      Ринкові ризики виникають в результаті відкритої позиції по процентних ставках та валютних інструментах, на які впливають загальні та специфічні ринкові зміни. Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових умов, таких як процентні ставки, котирування цінних паперів, валютні курси та кредитні спреди (що не відносяться до змін кредитоспроможності боржника / кредитора), впливають на доходи Банку або на вартість фінансових інструментів, які йому належать.

      Банк, з метою обмеження збитків, управляє ринковим ризиком шляхом періодичного здійснення оцінки потенційних збитків, які можуть виникнути внаслідок негативних змін в ринкових умовах, та шляхом встановлення та дотримання відповідних лімітів.

      Банком, в рамках ринкового ризику, також розглядається ціновий ризик щодо зменшення вартості застави (іпотеки) та інше.

      Загальну відповідальність щодо здійснення контролю за ринковим ризиком покладено на Комітет управління активами і пасивами, котрий здійснює управління ринковим ризиком шляхом встановлення обґрунтованих обмежень (ліміти, нормативи).

      Операційний-технологічний ризик – це ризик прямих або опосередкованих втрат в результаті невірно побудованих бізнес-процесів, неефективності процедур внутрішнього контролю, технологічних збоїв, несанкціонованих дій персоналу або зовнішнього впливу.

      Основним методом управління операційним ризиком є створення системи внутрішнього контролю. Банк регулярно здійснює аудит операційних процедур разом з оцінкою операційних ризиків, розробляє внутрішні рекомендації для їх зменшення. Оцінка операційних ризиків завжди проводиться при аналізі нових продуктів, внутрішньобанківських регламентів, процесів і операційних, платіжних і розрахункових процедур.

      Банк впроваджує систему чіткого делегування повноважень, розподіл несумісних обов’язків, розподіл повноважень окремих структурних підрозділів і працівників Банку при виконанні всіх банківських операцій з обмеженим доступом до операційної системи.

      Основні заходи щодо управління операційним ризиком: моніторинг операцій на рівні підрозділів, обмеження фізичного доступу персоналу до даних на електронних та паперових носіях, забезпечення процедури перевірок та подвійного контролю, забезпечення відповідності діяльності Банку внутрішнім процедурам та положенням, а також вимогам законодавства та регулюючих органів.

      Ризик репутації - існуючий або потенційний ризик для доходу і капіталу, який виникає внаслідок негативного сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, засновниками або органами нагляду. Це впливає на можливість Банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати стосунки з існуючими клієнтами.

      У Банку встановлений порядок участі органів управління і керівників структурних підрозділів в управлінні ризиком репутації.

      Стратегічний ризик – це існуючий або можливий негативний вплив на діяльність Банку, що є наслідком прийняття невірних управлінських, стратегічних рішень, поганого впровадження таких рішень або відсутності реакції на зміни зовнішніх факторів ринку. Стратегічний ризик пов’язаний з помилками в стратегічному управлінні, перш за все, з можливістю неправильного формулювання цілей Банку, невірного ресурсного забезпечення їх реалізації і невірного підходу до управління ризиками в банківській діяльності в цілому. В цілях мінімізації стратегічного ризику Банк використовує наступні основні методи:

      - фіксує у внутрішніх документах Банку, у тому числі і в Статуті Банку розмежування повноважень органів управління по ухваленню рішень;

      - контролює обов'язковість виконання ухвалених вищим органом Банку рішень підпорядкованими підрозділами і працівниками Банку;

      - стандартизує основні Банківські операції;

      - встановлює внутрішній порядок узгодження змін у внутрішніх документах і процедурах, що стосуються ухвалення рішень;

      - здійснює аналіз впливу чинників стратегічного ризику (як у сукупності, так і в розрізі їх класифікації) на показники діяльності Банку в цілому;

      - проводить моніторинг змін законодавства України і чинних нормативних актів з метою виявлення і запобігання стратегічному ризику на постійній основі;

      - проводить моніторинг ринку Банківських послуг з метою виявлення вірогідних нових напрямів діяльності Банку і постановки нових стратегічних завдань;

      - проводить моніторинг ресурсів, зокрема фінансових, матеріально-технічних та людських ресурсів для реалізації стратегічних завдань Банку;

      - стимулює працівників Банку залежно від впливу їх діяльності на рівень стратегічного ризику;

      - забезпечує постійне підвищення кваліфікації працівників Банку з метою виявлення і запобігання стратегічному ризику;

      - забезпечує постійний доступ максимальної кількості працівників Банку до актуальної інформації по законодавству, внутрішніх документах Банку.

      Юридичний ризик – це наявний або потенційний ризик для грошових надходжень та капіталу, який виникає через неповернення наданих споживчих кредитів, порушення або недотримання вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики та етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів та правил.

      З метою ефективного управління та запобігання проявам юридичного ризику, Банком розроблена оперативна система доведення до керівництва та співробітників змін у нормативних документах Банку (положення, регламенти, процедури). На обов’язковій основі здійснюється попередня юридична експертиза внутрішньобанківських нормативних документів, впровадження нових Банківських продуктів.

      Для мінімізації юридичних ризиків при здійсненні подібних Банківських операцій, розроблені та застосовуються типові форми договорів та інша стандартизована документація. Для запобігання виникненню судових справ по Банківських операціях, проводиться методична та консультаційна робота з клієнтами. Рівень правової обізнаності співробітників та керівництва підвищується завдяки систематичному проведенню тренінгів та навчання.

      Факторами ризику, що можуть вплинути на виплату дивідендів по акціях або основної суми та відсотків по боргових зобов'язаннях, на порядок оподакування доходів за розміщенними цінними паперами Банку, можуть бути суттєві зміни законодавства України, в т.ч. податкової політики держави.

      Платоспроможність відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, які виникли в процесі банківської діяльності.

      Контроль платоспроможності Банк здійснює за допомогою введеного Національним банком України економічного нормативу адекватності регулятивного капіталу. Значення цього нормативу повинно бути не менше 10%.

      Станом на 01.04.2013 року адекватність регулятивного капіталу була на рівні 10,41%. Це характеризує банк як платоспроможний та такий, що має достатньо капіталу для покриття кредитного ризику та ризику неповернення розміщених активів.

      Банком за останніх декілька років були значно збільшено обсяги залучення коштів від клієнтів, що пов’язано перш за все з підвищенням довіри до банківського сектору. Банк здійснюватиме усі економічно-доцільні заходи, що дозволяють досягти зваженого рівня ліквідності балансу. Банком передбачено утримувати ліквідність на достатньому рівні для забезпечення вчасного виконання зобов’язань перед клієнтами.

      Для того, щоб досягти зваженого рівня ліквідності балансу, Банк постійно виконує вимоги нормативно-правових документів, слідкує за якістю своїх активів та виконує встановлені Національним банком України нормативи ліквідності.

      Миттєва ліквідність забезпечується здатністю покрити грошові зобов’язання, за рахунок високоліквідних активів Банку. Національний банк України визначив мінімально допустиме значення нормативу миттєвої ліквідності на рівні 20%. На початок 2013 року цей норматив становив 74,4%, станом на 01.04.2013 року він складав 78,2%.

      Рівень поточної ліквідності свідчить про збалансованість строків та сум ліквідних активів та зобов’язань Банку. При мінімально необхідному значенні 40%, Банк має достатню поточну ліквідність, оскільки станом на 01.01.2013 року даний показник складав 66,32%, а на 01.04.2013 – 79,48%.

      Короткострокова ліквідність забезпечується здатністю банку своєчасно виконати короткострокові зобов’язання за рахунок ліквідних активів. Банк повинен зберігати даний норматив на рівні не менше 60%. Норматив короткострокової ліквідності станом на 01.01.2013 року склав 76,74%, що досягнуто за рахунок наявності достатнього рівня ліквідних активів з кінцевим строком погашення до 1-го року (14 540 283,39 тис. грн.). Станом на 01.04.2013 року норматив короткострокової ліквідності складав 77,79%, а обсяг ліквідних активів з кінцевим строком погашення до 1-го року складав 19 090 319,87 тис. грн.

      Контроль за дотриманням нормативів встановленого Національним банком України, здійснюється за допомогою окремих щомісячних звітів, що підписують Голова Ради Директорів та Головний бухгалтер, які подає Банк до банківського нагляду.

      Станом на 01 квітня 2013 року та відповідно на 01 січня 2013 року нормативи розраховані відповідно до вимог НБУ на основі не скоригованої оборотно-сальдової відомості.

      Відповідно до прогнозних даних щодо готівкових коштів, коштів на коррахунку в НБУ, коштів на коррахунках інших банків та активів, Банк буде мати достатній їх обсяг для забезпечення необхідного рівня миттєвої ліквідності.

      Основними факторами, які мають вплив на невідповідність активів та пасивів, є :

      - реструктуризація кредитів, що призводить до подовження терміну розміщення кредитних договорів;

      - вибір клієнтами коротких депозитних програм у період фінансової нестабільності.

      Керівництвом Банку ведеться постійна робота за збереження та розширення ринку клієнтів Банку, а також у напрямку збільшення строків за зобов’язаннями.

      Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими:

      - податкове навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;

      - невизначеність регуляторного середовища для діяльності емітента;

      - політична нестабільність;

      - зниження темпів економічного розвитку та ділової активності клієнтів;

      - зростання інфляції та зниження впевненості споживачів у майбутньому;

      - обмеження на валютні операції тощо.

      З метою зниження кредитного ризику та поліпшення якості активів Банком протягом 1-го кварталу 2013 р. приймались оперативні рішення щодо погодження оптимальних обсягів кредитування, зменшення ваги високоризикових кредитів, вдосконалювались системи фронт-офісу, вдосконалювались інструменти мінімізації кредитного ризику, впроваджувались статистичні системи кредитного скорингу, здійснювалось розширення меж та посилення функцій моніторингу кредитного портфеля, вдосконалювались стратегії оперативного реагування на прострочену заборгованість.

      Структура системи управління ризиками в АТ «Дельта Банк» складається з постійно діючих комітетів: Кредитного Комітету; Малого Кредитного Комітету; Комітету з питань управління активами та пасивами; Тарифного комітету та окремих структурних підрозділів Банку, а також підрозділів, що забезпечують ризик-менеджмент Банку: Департаменту контролю кредитних ризиків юридичних осіб, Департаменту ризиків фізичиних осіб, Департаменту ринкових та операційних ризиків, Управління кредитної експертизи, Департаменту по роботі з проблемною заборгованістю фізичних осіб та Департаменту по роботі з проблемною заборгованістю.

      Загальну стратегію управління ризиками в банку визначає Спостережна Рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Рада Директорів Банку.

      Діяльність Кредитного Комітету спрямована на формування кредитного портфеля з мінімальним кредитним ризиком, тобто мінімальним рівнем простроченого боргу. Для цього Банк:

      - встановлює ліміти кредитування;

      - оцінює якість активів та готує пропозиції щодо формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення;

      - підтримує виконання нормативів ризику, встановлених НБУ (норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, норматив великих кредитних ризиків).

      Для зниження кредитного ризику комітет постійно оцінює кредитоспроможність контрагентів Банку; вчасно ідентифікує сумнівні активи; контролює розрахунок резервів для відшкодування можливих втрат за безнадійними до погашення активами.

      Малий Кредитний Комітет уповноважений приймати (погоджувати) рішення щодо можливості та умов проведення кредитних операцій, а також вирішувати інші питання кредитних взаємовідносин з позичальником в межах наданих йому повноважень, відповідних прав та лімітів, встановлених рішенням Кредитного Комітету Банку.

      Комітет з питань управління активами та пасивами здійснює оцінку та управління ринковими ризиками, як по окремим операціям, так і по напрямкам банківської діяльності на рівні портфелів активів та пасивів в цілому. Управління ринковими ризиками містить в собі також управління процентним ризиком, валютним ризиком і ризиком ліквідності.

      Комітет щомісячно розглядає собівартість пасивів та прибутковість активів і приймає рішення щодо політики відсоткової маржі. Розглядає питання відповідності строковості активів та пасивів та надає відповідним підрозділам Банку рекомендації щодо усунення розбіжностей між строками залучення пасивів та розміщення активів, що виникають.

      В частині управління ризиком ліквідності та грошовими потоками, проводить розрахунок перспективної ліквідності; оцінює стан ліквідності та приймає рішення по управлінню ліквідністю в межах делегованих повноважень та внутрішніх регламентних процедур; приймає превентивні заходи щодо мінімізації і забезпечення управління ризиком ліквідності, що виникає в поточній роботі Банку та/або пов’язаний зі зміною ситуації на ринку.

      Тарифний комітет регулярно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів. В зв’язку з цим, для проведення єдиної тарифної політики Банку комітет:

      - розглядає систему тарифів, вносить зміни і рекомендує їх для затвердження;

      - розглядає і затверджує тарифи на нові продукти/послуги;

      - встановлює пільгові тарифи для різноманітних категорій клієнтів;

      - контролює виконання тарифної політики Банку структурними підрозділами.

      Оперативне управління ризиками в Банку здійснюється Департаментом контролю кредитних ризиків юридичних осіб, Департаментом ризиків фізичних осіб та Департаментом ринкових та операційних ризиків, які займаються розробкою політики щодо питань: кредитного, ринкового й операційного ризиків, представлення їх на затвердження комітетів Банку; ідентифікують та оцінюють ризики (по конкретних угодах та в цілому на рівні портфелів); вдосконалюють методи протидії зовнішньому та внутрішньому шахрайству; займаються організацією системи контролю і моніторингу ризиків Банку; дають оцінку операційних та технологічних ризиків всіх бізнес-процесів. Розробляють превентивні заходи для недопущення ризиків та заходи, що мінімізують прийняті Банком ризики. Представник Департаменту контролю кредитних ризиків юридичних осіб входить до складу Малого Кредитного комітету. Представник Департаменту ринкових та операційних ризиків входить до складу Комітету з питань управління активами та пасивами. На засіданнях відповідних комітетів представники Департаменту контролю кредитних ризиків юридичних осіб та Департаменту ринкових та операційних ризиків мають один голос без права «вето». Управління кредитної експертизи виконує експертну перевірку платоспроможності позичальників-фізичних осіб при видачі споживчих кредитів та перевірку відповідності інших кількісних та якісних характеристик позичальників.

      Департамент ризиків фізичних осіб виконує експертну перевірку платоспроможності та інших кількісних та якісних характеристик позичальників – фізичних осіб при видачі кредиту у тому числі під заставу, здійснює моніторинг, ідентифікацію та оперативну оцінку ризиків щодо цих кредитів, розробляє та супроводжує скорингові системи Банку.

      Управління ринкових та міжбанківських ризиків Департаменту ринкових та операційних ризиків здійснює ідентифікацію, моніторинг, оцінку та мінімізацію ризику ліквідності, ризику зміни процентної ставки, ринкового та валютного ризиків, які приймає на себе Банк у поточній діяльності. Крім того, на цей підрозділ покладено функції аналізу, управління, моніторингу та контролю кредитних ризиків міжбанківських операцій та функції моніторингу та контролю ризиків порушення економічних нормативів, лімітів та спеціальних вимог Національного банку України.

      Управління контролю та моніторингу операційних ризиків Департаменту ринкових та операційних ризиків здійснює ідентифікацію, моніторинг, оцінку та мінімізацію ризиків продуктів та процесів Банку, контроль та розробку рекомендацій щодо функціонування інформаційних систем Банку та забезпечення безперебійної діяльності банку.

      Управління ідентифікації та запобігання шахрайства у банківських операціях Департаменту ринкових та операційних ризиків здійснює розробку та впровадження систем ідентифікації та запобігання внутрішнього та зовнішнього шахрайства при продажі банківських продуктів клієнтам, вміщуючи кредитні та ощадні послуги, у тому числі послуги, що надаються через мережу Інтернет та з використанням платіжних карток.

      Підрозділи по роботі з проблемною заборгованістю забезпечують роботу по поверненню проблемних кредитів. Підрозділи ризик-менеджменту підпорядковані Голові Ради Директорів та Заступнику Голови Ради Директорів, що курує напрямок ризиків і підзвітні Раді Директорів, Комітету з управління активами та пасивам та Кредитному комітету..

      Основними функціями Ради Директорів в частині здійснення контролю ризиків є затвердження положень, правил, інших внутрішніх документів Банку; встановлення основних планових показників діяльності Банку та їх розподіл за відповідними структурними підрозділами. Рада Директорів приймає рішення щодо списання за рахунок спеціальних резервів активів Банку, визнаних безнадійними відповідно до чинного законодавства України та в порядку, визначеному внутрішніми нормативними документами Банку.

      До компетенції Спостережної Ради належить надання згоди на укладання Банком правочинів з одним контрагентом на суму, що перевищує 25 відсотків регулятивного капіталу Банку. Методи вимірювання ризиків. При вимірюванні кредитного ризику застосовується бальна методика оцінки щодо кожного позичальника, включаючи методи оцінки галузевого ризику, показники кредитоспроможності позичальника (кількісні показники) та якісні показники.

      Застововуються методики оцінки внутрішнього ризику Банку різного рівня - комплексна (така, що включає всі активи) та часткова (яка оцінює безпосередньо кредитний портфель Банку). Оцінка ризику кредитного портфеля Банку включає: класифікацію кредитного портфеля за ступенями ризику, визначення класифікованої вартості кредитного портфелю, визначення показників якості кредитного портфелю та статистичне або експертне прогнозування можливих втрат по кредитному портфелю.

      Для кредитного портфелю Банку періодично проводится стрес-тестування, для оцінки потенціальних грошових втрат при виникненні несприятливих обставин різної природи (макроекономічних, політичних тощо). У процесі управління ризиком ліквідності та відсотковим ризиком застосовуються, переважно, методи кількісної оцінки ризику із використанням статичного та динамічного GAP – аналізу. При оцінці операційного, ризику репутації та стратегічного ризику використовується методика визначення ключових показників, їх вимірювання та зважування на коефіцієнти можливих втрат.

      ПАТ "Дельта Банк" не має дочірніх підприємств.

     

 

^ Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      Основним видом діяльності Емітента за КВЕД є "Інше грошове посередництво" - 64.19.

      Протягом звітного періоду Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» здійснював Банківську діяльність виключно в межах законодавства України на підставі Банківської ліцензії, дозволу та Генеральної ліцензії, виданих Національним Банком України:

      Операції з валютними цінностями:

      - неторговельні операції з валютними цінностями;

      - операції з готівковою іноземною валютою та чеками(купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюється у касах і пунктах обміну іноземної валюти Банків;

      - операції з готівковою іноземною валютою(купівля, продаж, обмін), що здійснюється в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених Банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

      - ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

      - ведення кореспондентських рахунків Банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;

      - ведення кореспондентських рахунків Банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

      - відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених Банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

      - відкриття кореспондентських рахунків у Банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

      - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

      - залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

      - торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком валюто-обмінних операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти Банків і агентів];

      - торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

      - валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому-сімнадцятому розділу другого «Положення про порядок надання Банкам і філіям іноземних Банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій», затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 15.08.2011 № 281.

      Емісія власних цінних паперів.

      Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

      Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг).

      Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

      - з інструментами грошового ринку;

      - з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

      - з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

      Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

      Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

      Протягом звітного періоду Емітент не розпочав та не припинив здійснювати нові види діяльності.

      Основним видом послуг, за рахунок надання яких Банк отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний період наростаючим підсумком з початку року, є процентні та комісійні доходи від кредитних операцій з клієнтами. Загальний обсяг доходу в звітному періоді склав 1 603,3 млн. грн., в т.ч. доходи від кредитних операцій з клієнтами склали 1 251,3 млн. грн. (78,0%).

      Клієнтами Банку є багаточисельні фізичні та юридичні особи, Банк не може визначити окремих клієнтів, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу за звітний період.

      У звітному кварталі Банк не здійснював спільної діяльності з іншими підприємствами установами, організаціями, та не отримував фінансовий дохід від такої діяльності.

      Протягом звітного періоду дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента, не подовжувалися, не анулювалися у зв'язку з тим, що термін дії чинних дозволів та ліцензій не закінчився.

      У звітному періоді Банк не набував прав інтелектуальної власності щодо жодного об’єкта.

      У звітному кварталі Банк не проводив наукових досліджень та не здійснював витрати на наукові дослідження та розробки.

      У звітному кварталі Банком не здійснювались суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов’язані з господарською діяльністю.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

      Первісна вартість основних засобів, нематеріальних активів та капітальних інвестицій на 01.04.2013 року становить 634 378 тис.грн., залишкова вартість на 01.04.2013 року становить 371 449 тис.грн.

      Станом на 01.01.2013 року первісна вартість основних засобів, нематеріальних активів та капітальних інвестицій 593 292 тис.грн., залишкова вартість на 01.01.2013 року становить 345 737 тис.грн.

      Амортизацію основних засобів ( крім малоцінних необоротних матеріальних активів) Банк нараховує із застосуванням прямолінійного методу .Для прямолінійного методу нарахування амортизації строки корисного використання встановлюються централізовано для груп основних засобів і нематеріальних активів, згрупованих за кодами, призначеними для аналітичного обліку в системі Банку.Строки корисного використання основних засобів в Банку складають від 25 до 70 років ( для будівель та споруд) , від 5 до 7 років ( для машин та обладнання), 8 років ( для транспортних засобів),від 1 до 15 років (для інших основних засобів) .

      Строки корисного використання капітальних затрат за орендованими ( оперативний лізинг) основними засобами розраховуються виходячи зі строку оренди цих активів ( не більше строку оренди).

      За звітний період суттєвих змін в структурі основних засобів виробничого призначення не відбулось.

      Банк не має збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок , а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі.

      За 1 кв.2013 року Банком придбано , поліпшено та модернізовано обладнання та інших активів на загальну суму 48 682 тис.грн, в тому числі будівлі та споруди - 26 856 тис.грн., комп’ютерне та офісне обладнання - 8 723 тис.грн., меблі,інвентар,інше - 3 904 тис.грн., автомобілі – 2 682 тис.грн.,програмне забезпечення та інші нематеріальні активи - 6 517 тис.грн.

      Банк не має основних засобів , стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження.

      Основні засоби, що тимчасово не використовуються,основні засоби, які вилучені з експлуатації для продажу,основні засоби, отримані за рахунок цільового фінансування, станом на звітну дату на балансі Банку відсутні .

      Переоцінка основних засобів в 1 кв.2013 року банком не здійснювалась.

      Протягом звітного періоду АТ «Дельта Банк» не проводив фінансування капітального будівництва.

      АТ «Дельта Банк» не має дочірних підприємств, представництв та інших відокремлених підрозділів.

 

^ Розділ V. Інформація про працівників емітента

      Облікова чисельність працівників ПАТ "Дельта Банк" станом на 01.04.2013 року складає 7457 осіб. Кількість працівників, які працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу станом на 01.04.2013 р. – 85 осіб. Фонд оплати праці з початку року склав 102125,4 тис. грн. Протягом першого кварталу 2013 року відбулося збільшення чисельності працівників на 395 осіб.

      За звітний період будь-які правочини чи зобов’язання Банку, які стосуються можливості участі працівників Банку у його статутному капіталі не здійснювались.

 

^ Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      Протягом 1 кварталу 2013 року в органах управління Банку структурних змін не відбулось.

      Протягом 1 кварталу 2013 року відбулися зміни в персональному складі посадових осіб емітента, а саме: рішенням Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (Протокол №355 від 15.02.2013 р.) з 15 лютого 2013 року призначено на посаду Заступника Голови Ради Директорів Дудко Валентину Василівну.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Розділ I. Основні відомості про емітента iconЗміст
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ I. Основні відомості про емітента iconЗміст
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ I. Основні відомості про емітента icon1. Основні відомості
Документ «Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті» (Додаток...
Розділ I. Основні відомості про емітента iconДодаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 15 жовтня 2010 року №415
Відповідно до статті 19 Закону України "Про Державний реєстр виборців" прошу включити мене до Державного реєстру виборців. Зазначаю...
Розділ I. Основні відомості про емітента iconЗміст
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу
Розділ I. Основні відомості про емітента iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про запобігання...
Внести зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (Відомості...
Розділ I. Основні відомості про емітента iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення...
...
Розділ I. Основні відомості про емітента iconСказки про тик так, про алфавит и про многое другое
Этот второй тайм казался нескончаемым. Но вот наконец истекает 45 я минута, и приезжие выигрывают со счетом 2: 1
Розділ I. Основні відомості про емітента iconДина Сабитова Три твоих имени М.: Издательство: Розовый жираф. 2012....
А ты пой веселую песню! Пой про ландыши! — Ритка тревожно смотрит в лицо старухе. Кому же нравится, когда при нем поют и плачут....
Розділ I. Основні відомості про емітента iconПро красу, про моду І хороший смак
Мета. Формувати уявлення про справжню красу людини; розвивати естетичний смак, почуття міри у моді
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница